Emmerová představila návrh koncepce

Ministryně zdravotnictví Milada Emmerová předložila návrh Koncepce péče o zdraví v ČR v letech 2004 až 2009 pod názvem Lidsky důstojné a efektivně fungující zdravotnictví. Tento návrh – ještě než se dostane na stůl vlády – je poskytnut veřejnosti k připomínkám…

Ty může kdokoliv, ať jednotliví občané – pacienti, anebo poskytovatelé péče či pojišťovny, písemně zaslat na tiskový odbor ministerstva: tis@mzcr.cz.

Vláda by pak měla od ministerstva zhruba za měsíc dostat zmíněný návrh koncepce i se souhrnem připomínek od veřejnosti.

Emmerová zároveň prohlásila, že zdravotnictví nelze koncipovat z příliš úzkých stranických hledisek a jen pro období čtyř let, protože je v něm mnoho „čistě věcných problémů“ a systém zdravotní péče musí dobře fungovat pro všechny občany bez rozdílu jejich názorů či názorů momentálně vládnoucí strany.

Emmerová představila i svůj odborný tým, který se na zpracování návrhu koncepce podílel a k němuž patří zejména ředitel Institutu zdravotní politiky a ekonomiky (IZPE) Petr Háva.

Materiál, jenž má nyní procházet celospolečenskou diskusí, je rozdělen na tři časová období. Krátkodobé cíle jsou plánovány do roku 2005 a na prvém místě je mezi nimi uvedena stabilizace hospodaření v systému veřejného zdravotního pojištění a nemocniční péče.

Celé zněnínávrhu koncepcenajdete ZDE
Upozornění: vzhledem ke značné velikosti soboru může jeho otevírání trvat delší dobu.

Na doporučení odborníků IZPE se ministryně přiklonila k tomu, že v nejbližším období by bylo možno využít systém DRG spíše jen pro sledování výkonnosti a kvality nemocnic, avšak výdaje pojišťoven na lůžkovou péči by lépe limitoval systém globálních rozpočtů (s některými vnitřními „výkonovými pobídkami“).

Vedení MZ spoléhá na to, že zdravotně pojistné plány pojišťoven se stanou více závaznou záležitostí a i jimi se výdaje na zdravotnictví budou regulovat lépe, než tomu bylo dosud.

Ke krátkodobým cílům mj. patří i analýza pražského zdravotnictví, kdy Emmerová chce jednat s pražským magistrátem i Středočeským krajem o řešení lůžkové péče v komplexnějších souvislostech (včetně dalšího osudu dnes spojených tří pražských fakultních nemocnic).

MZ by do roku 2005 chtělo stihnout rovněž definování adekvátnější role státu v systému tvorby legislativy, kontroly a rozhodování.

V tomto bodě však bylo patrno, že zatímco Emmerová inklinuje k silnější „ruce státu“, ředitel IZPE Háva by preferoval důslednější aplikaci zahraničních předpisů, které v některých směrech rozhodování státu naopak oslabují a přenášejí rozhodnutí na jiné články (například spory o úhrady řeší správní soudnictví).

Vladimíra Bošková, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!