Emmerová: Spojení VN a FN v Plzni přinese úspory

„Spojením dojde ke zkvalitnění poskytované zdravotní péče, efektivnímu poskytování servisních služeb, odstranění duplicit a k efektivnímu využití administrativních a technických pracovníků. Pro zdravotnický personál VN bude zajištěn vyšší stupeň erudice, neboť FN má napojení na lékařskou fakultu“, říká ministryně zdravotnictví, Milada Emmerová…

Nevím o tom, že by někdo vyvíjel tlak na privatizaci Vojenské nemocnice v Plzni, říká Milada EMMEROVÁ, ministryně zdravotnictví ČR.

Není škoda, že Plzeň přijde spojením vojenské a fakultní nemocnice o jedno dobře fungující zdravotnické zařízení?

Spojením dojde ke zkvalitnění poskytované zdravotní péče, efektivnímu poskytování servisních služeb, odstranění duplicit a k efektivnímu využití administrativních a technických pracovníků. Pro zdravotnický personál VN bude zajištěn vyšší stupeň erudice, neboť FN má napojení na lékařskou fakultu.

Někteří oponenti hovoří o tom, že v Plzni vznikne obří moloch, který bude nabízet mnohem dražší zdravotní péči, než nabízí vojenská nemocnice?

Cena zdravotní péče je vždy dána smluvním vztahem mezi plátci a poskytovateli zdravotní péče, tj. mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickým zařízením. V současném systému financování zůstanou výdaje zdravotních pojišťoven za poskytovanou zdravotní péči stejné.

O vojenskou nemocnici projevuje zájem soukromý subjekt. Stát by jejím prodejem získal peníze, není škoda nechat si tyto peníze uniknout?

Neunikají ty peníze spíše kraji? Když to domyslíme do důsledku?

O VN Plzeň projevil zájem i Plzeňský kraj, na který měla být nemocnice převedena rovněž bezúplatným převodem, tedy za stejných podmínek jako je převod na FN Plzeň. Ministerstvu zdravotnictví není známo, že by ministerstvo obrany mělo zájem tuto nemocnici privatizovat, a také nemá žádnou informaci, že by v současné době někdo vyvíjel tlak na její privatizaci.

Jedním z vašich argumentů proti převedení nemocnice na krajský úřad je, že by byla nemocnice přeměněna na akciovou společnost. Tak ale fungují všechny krajské nemocnice v regionu. Nepřipadá vám to jako znejisťování veřejnosti, která je na těchto zdravotnických zařízeních závislá?

Důvod pro převod VN Plzeň na FN Plzeň je právě obava z toho, že toto významné zdravotnické zařízení by v případě převodu na krajský úřad bylo transformováno na akciovou společnost. Stát zodpovídá za rozsah, kvalitu a dostupnost zdravotní péče, své záměry může uplatňovat především v síti přímo řízených subjektů. Nelze tedy hovořit o jakémkoliv znejisťování veřejnosti. Naopak, FN chce zajišťovat péči o občany Tachovska, kde po zániku nemocnice v Plané neexistuje žádná lůžková péče. Kraj to nedokázal zařídit. Ze sedmi okresů kraje má jen pět tuto péči zajištěnou.

Názory na spojení VN s FN

Plzeňský kraj – kraj nebude bez VN schopen ovlivňovat zdravotnickou politiku v regionu, protože po připojení VN k FN bude mít ve svých nemocnicích méně lůžek než celá FN.

FN – Přibývá nám práce a potřebujeme nové odborníky a ti jsou ve VN.

Plzeňský deník, JITKA ŠRÁMKOVÁ

Ohodnoťte tento článek!