Etický kodex asociace CZECHMED

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CZECHMED, která působí již víc než rok, je zájmovým sdružením právnických osob. Za hlavní cíl si klade sjednotit a posílit hlas představitelů odvětví zdravotnických prostředků, dále chce vnést více transparentnosti a prosazování etických přístupů v oblasti zdravotnictví. Proto asociace připravuje svůj „Etický kodex“, kterým se její členové zavazují k určitým pravidlům chování. Vymezují se tím jednak vůči svým zákazníkům, ale také konkurentům a dodavatelům, a v neposlední řadě vůči státu a celé společnosti. „Členové asociace CZECHMED si uvědomují zodpovědnost při realizaci podnikatelských aktivit a chtějí ve svém jednání potvrdit vysoký etický standard. Asociace také považuje důvěryhodnost a čestnost svých členů za jeden z nevýznamnějších předpokladů pro dlouhodobou úspěšnost,“ řeklZdraví.Euro.cz její předseda Lubomír Páleník. Těžiště práce asociace bude v tomto i v příštím roce v aktivní účasti na tvorbě nové legislativy v oblasti zdravotnických prostředků, která přiblíží české zdravotnictví k EU.

Členové asociace CZECHMED jsou společnosti: 3M Česko, s.r.o.; Abbott Laboratories, s.r.o.; Batist, s.r.o.; Baxter Immuno, s.r.o.; B. Braun Medical, s.r.o.; Beiersdorf, s.r.o.; Bioster, a.s.; Clinico Medical, s.r.o.; Convatec, s.r.o.; Glynn Brothers Chemicals Prague, s.r.o.; G.P.S. Praha, s.r.o.; Hartmann-Rico, a.s.; Chemopharma, a.s.; Johnson&Johnson, s.r.o.; Kimberly-Clark, s.r.o.; Mölnlycke Health Care, s.r.o.; Porgés C.M.A.; Rauscher, Medicínské a hygienické výrobky, s.r.o.; SCA Hygiene Products, s.r.o.; STRATEC Medical, s.r.o.; Sulzer Othopedics, s.r.o.; Untraco, v.o.s.; Bristol-Myers Squibb, s.r.o., divize ZIMMER.

  • *(hoř)

    **

Ohodnoťte tento článek!