EU a farma průmysl dávají příležitosti českému výzkumu a menším firmám

Ilustrační foto

Pomoc v historicky nejvyšší hodnotě zhruba 9,4 miliardy korun je k dispozici v nově otevřené desáté výzvě IMI 2 (Innovative Medicines Initiative 2). Kromě výzkumu nových léčiv bude možno sestavovat týmy pro sdílení medicínských dat napříč Evropou.

O podporu se mohou přihlásit i čeští výzkumníci z akademické sféry a malé a střední podniky. Propojení akademiků s průmyslem, po němž odborníci často volají, je tu dokonce nezbytnou podmínkou. Hlásit se totiž mohou jen konsorcia, sestavená pro tento účel ze zástupců malých a středních firem, akademické instituce (resp. výzkumného týmu zaštítěného některou univerzitou či ústavem) a „garantů“ ze světa velkého farmaceutického průmyslu, kteří poskytnou potřebná data a nabídnou své know-how. Konsorcia vždy musejí být mezinárodní. Přihlašovat se mohou do 28. března.Peníze na IMI 2 dává Evropská unie, velké farmaceutické firmy poskytují nepeněžní pomoc ve stejně vysoké hodnotě – výsledky studií, know-how a podobně.

Osm oblastí – osm příležitostí

Témat vyhlášených v rámci desáté výzvy IMI 2 je celkem osm. Jako příklad lze uvést téma „Porozumíme hypoglykémii“. V něm se hledá řešitel, který navrhne standardizovaná pravidla pro sběr dat týkajících se hypoglykémie, získávaných při léčbě diabetiků a z klinických studií. Zároveň navrhne systém, v němž by se evropská data a výsledky týkající se hypoglykémie sbíhala.
„Vyhlášením tohoto tématu organizátoři skutečně trefili hřebík na hlavičku. Vědeckých dat máme dnes obrovské množství. V čem ale pokulháváme, je další práce s těmito daty. Není snadné je srovnávat, jednoduše v nich vyhledávat, a tak navazovat na práci jiných týmů. V důsledku se může leckdy práce dublovat, což znamená plýtvání,“ říká výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček.

Témata desáté výzvy IMI 2 (zjednodušené názvy):

1) Porozumíme hypoglykémii
2) „Big data“ v diagnostice a léčbě rakoviny prostaty
3) Jak zlepšit péči o pacienty trpící akutní či chronickou bolestí
4) Panevropská síť pro klinické testování léčiv pro děti
5) 2020: Výroba s využitím biotechnologií
6) Využití membránových transportních proteinů ve vývoji nových terapií
7) Role pacienta v procesu vývoje léčiv
8) Personalizovaný přístup k poruchám autistického spektra

„Hypoglykemické stavy jsou závažnou komplikací některých druhů diabetické léčby. Mohou pacienta dokonce ohrozit na životě. Výzkum v této oblasti je tedy záslužný. Když dáme dohromady všechna dostupná data, začneme se rychleji posouvat vpřed,“ dodal Dvořáček s tím, že vítězné konsorcium může v rámci tohoto tématu čerpat pomoc po dobu čtyř let. Na toto téma je vyčleněno 13,5 milionu euro v podobě přímé finanční podpory. Shodnou hodnotu má pomoc od farmaceutických společností.
Dohromady je v pro současnou výzvu alokována pomoc v hodnotě 9,4 miliardy korun, což překonává všechny dosud realizované výzvy IMI 2 a její předchůdkyně IMI.

Jak je patrné, o evropské peníze a podporu velkého průmyslu se mohou zajímat nejen firmy a vědecké týmy působící na poli výzkumu léků. „Při pohledu na aktuální témata zaujme, že čím dál větší pozornost je věnována problémům na rozhraní medicíny a výpočetních technologií, práce s daty. Jde tedy o příležitost i pro společnosti z oblasti IT, a rozhodně mají výhodu ti, kdo buďto praktikují multidisciplinární přístup, nebo jsou schopni v rámci firmy či akademické instituce propojit experty z velmi různorodých oblastí,“ okomentoval Jakub Dvořáček současný trend.

Jak se ucházet o podporu

Pomoc může obdržet pouze takzvané „konsorcium“. To tvoří obvykle malé či střední společnosti, akademická pracoviště, instituce a velké farmaceutické společnosti.
Vhodné partnery pro vytvoření konsorcia je možné hledat pomocí „IMI Partner Search Tool“ – na webu https://www.imi.europa.eu , sekce Calls for proposals – Find partners.

Na koho se obrátit v případě zájmu

Postup pro přihlášení lze nalézt na webu https://www.imi.europa.eu. Jakýmsi „styčným důstojníkem“ evropské federace EFPIA (sdružující velké farmaceutické firmy a spolupracující s EU) je právě Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, která sdružuje 35 u nás působících společností vyrábějících inovativní léky. I na ni se lze obrátit s dotazem na podrobnosti. Zájemci se jejím prostřednictvím mohou také zkontaktovat s kolegy, kteří se již v minulosti úspěšně do projektu zapojili. V České republice již výzvy IMI a následně IMI 2 „vyslyšelo“ několik výzkumných týmů, například z Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity či Mendelovy univerzity v Brně.

Kdo jsou malé a střední firmy

Podle definice EU jde o firmy zaměstnávající maximálně 250 lidí s ročním obratem do 50 milionů eur (tj. zhruba 1,35 miliardy Kč).

Kontakt pro zájemce na straně AIFP:

ing. Šárka Dragounová – sarka.dragounova@aifp.cz

Ohodnoťte tento článek!