EU bere zdravotníky bakaláře

Cestou zvyšování počtu bakalářských studijních programů se dala Vysoká zdravotnická škola v Plzni. Na první soukromé neuniverzitní vysoké škole v ČR mohou absolventi získat bakalářské vzdělání…

Plzeň – Loni mohli nastoupit do oborů všeobecná sestra, fyzioterapeut a ergoterapeut. K nim letos přibyl obor porodní asistentka.

Škola, která nové obory dříve vyučovala na vyšší zdravotnické škole, otevřením bakalářských programů reagovala na chystanou změnu zdravotnického vzdělávání v České republice.

„Ta musí proběhnout v souvislosti s naším vstupem do EU,“ vysvětlila Mauritzová. Střední zdravotnické školy to na vlastní kůži pocítí už od září 2004, odkdy se na nich nebude moci vyučovat obor všeobecná sestra zakončený maturitní zkouškou, protože totiž neodpovídá směrnicím EU.

Podle ředitelky oboru ošetřovatelství ministerstva zdravotnictví Ivanky Kohoutové se sestry budou moci vzdělávat pouze na vyšších odborných školách nebo v bakalářských programech.

Ani osud vyšších odborných škol však podle ní není jistý. Ministerstvo školství v dlouhodobějším horizontu uvažuje o jejich transformaci na neuniverzitní vysoké školy. Záleží také na názoru krajů, které střední a vyšší školy spravují.

„Ani porodní asistentky bez bakalářského vzdělání v EU nepracují. Proto jsme přidali i tento obor,“ říká Mauritzová.

Porodní asistentky-bakalářky bude vysoká škola vzdělávat ve spolupráci se státní Střední a vyšší zdravotnickou školou v Plzni, kde se tento obor dříve vyučoval. V následujícím školním roce se už ale otevírat nebude.

Změna systému zdravotnického školství souvisí s připravovanou změnou poskytování zdravotní péče v ČR, která se bude přibližovat systému obvyklému v zemích unie.

„Kvalifikovaných sester bude potřeba méně než dnes. Absolventů vzdělaných podle EU bude ve zdravotnictví pracovat tak 30 procent. Většina zdravotnického personálu bude mít nižší úroveň vzdělání a bude pracovat pod supervizí všeobecné sestry nebo lékaře,“ uvedla Kohoutová.

JITKA ŠRÁMKOVÁ, Plzeňský deník, 23.06.2003

Ohodnoťte tento článek!