EU dala peníze na vzdělávání manažerů

Titulní obrázek

Evropský sociální fond vyčlenil peníze na podporu manažerských schopností řídících pracovníků zdravotnických a sociálních zařízení v kraji Vysočina. Projekt by měl vést ke vzniku uceleného vzdělávacího konceptu včetně e-learningové aplikace a výukových skript…

Úspěšný manažer je název projektu, který se věnuje přípravě vzdělávacího programu a dále rozvoji manažerských způsobilostí řídících pracovníků zdravotnických a sociálních zařízení v kraji Vysočina. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Záměrem projektu je vytvořit vzdělávací program pro manažery v sociálně-zdravotní oblasti veřejných služeb. Vytvořený program bude pilotně odzkoušen na skupině účastníků z vybraných zdravotnických a sociálních zařízení. V rámci jeho tvorby vznikne ucelený vzdělávací koncept včetně e-learningové aplikace a výukových skript.

Samotný vzdělávací program bude realizován cyklem seminářů, výměnných stáží se záměrem poznat provoz a osvojit si nejlepší praxi v oblasti, která má mnoho společného.

Tvorba programu spočívá na výstavbě logicky ucelené koncepce vzdělávacích témat, jejíž součástí bude e-learningová aplikace a výuková skripta, která umožní samostatné prohlubování znalostí a ověřování jejich osvojení.

Získané znalosti účastníci prokáží zpracováním a obhajobou individuální práce na vybrané téma a vyplněním e-learningového testu.

Vytvořený program bude pilotně odzkoušen na skupině účastníků vzdělávacího programu a poznatky z jeho realizace budou zapracovány do finální verze celého vzdělávacího programu. Projekt byl zahájen v září 2006 a bude ukončen v prosinci 2007.

Co by se měli podle vás naučit manažeři českých nemocnic?Jaké vzdělání a dovednosti jimchybí? Napište nám!

Cíle projektu:

Vytvoření modelového vzdělávacího programu.


Podpora procesu kontinuálního vzdělávání řídících pracovníků zdravotních a sociálních zařízení v kraji Vysočina.


Získání přehledu ucelených informací a „best practices“ důležitých pro řízení sociálního nebo zdravotnického zařízení (např. nástroje pro řízení kvality poskytované péče, systémy řízení kvality, tvorba standardů, princip trvalého zlepšování ad.).


Rozvoj všeobecných znalostí týkající se „tvrdých“ dovedností řízení organizace (procesní management, personální management, základy práva a pracovní právo, ekonomika organizace, řízení změn a rizik, aj.).


Posun manažerské způsobilosti účastníků v „měkkých“ dovednostech (vedení a rozvoj lidí, time management, efektivní komunikace a vyjednávání, hodnocení a motivace podřízených, aj.).


Příprava a proškolení lektorského minima (návod pro následné a kontinuální předávání získaných informací dalším pracovníkům v organizacích).

Cílové skupiny

Cílovou skupinu projektu tvoří řídící pracovníci sociálních a zdravotnických zařízení v kraji Vysočina (asi 150 zařízení) a vybraní zaměstnanci příslušných odborů krajského úřadu, magistrátu či městských úřadů.

V rámci projektu Úspěšný manažer bude vyškolena první skupina asi 40-ti účastníků, která je vybrána společností M.C.TRITON ve spolupráci s pověřenými zástupci partnerů a odborem sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina.

Při pilotním ověřování se bude vycházet z velmi důležité zpětné vazby od účastníků programu tak, aby nastavení hlavních modulů vyhovělo co nejširšímu záběru následných účastníků (střední a nižší management sociálních a zdravotnických organizací).

Harmonogram projektu:

1. Příprava programu vzdělávání

2. Tvorba skript pro semináře a příprava e-learningové aplikace (obrázek e-learning)

3. Semináře – praktické ověřování programu vzdělávání (viz blok Témata vzdělávacího programu)

4. Výměnné stáže a poskytnutí příkladů „dobré praxe“ (Nemocnice Třebíč, Diagnostický ústav sociální péče Černovice)

5. Individuální seminární práce účastníků a jejich konzultace s lektory

6. Testování účastníků – ověřování získaných znalostí z programu vzdělávání

7. Vyhodnocení vytvořeného programu vzdělávání, případné úpravy programu

8. Udělení certifikátů úspěšným účastníkům programu vzdělávání

Partneři projektu

Realizace projektu bude podporována následujícími partnery:

Nemocnice Třebíč,


Diagnostický ústav sociální péče Černovice,


Vysoká škola ekonomická Praha – Fakulta managementu Jindřichův Hradec.

ing. Petr Váňa, www.Zdravi.Euro.cz

autor je senior consultant poradenské společnosti M. C. TRITON, spol. s r. o. , která tento projekt realizuje

EU dala peníze na vzdělávání manažerů
Ohodnoťte tento článek!