Eurposlanci hovořili o strategii pro boj s ženskou obřízkou

Europoslanci včera u příležitosti Mezinárodního dne nulové tolerance k mrzačení ženských pohlavních orgánů zahájili se členy Evropské komise rozpravu o stavu boje zaměřeného na vymýcení této násilné praktiky.

Důraz přitom kladli nejen na existující zákony, ale zejména na prevenci a aplikování právních norem; většina případů se totiž před soud nedostane. Rozpravu zahájila litevská eurposlankyně Vilija Blinkevičiutéová, která předsedá výboru EU pro práva žen a rovnost pohlaví. Její hlavní otázkou bylo, co podnikla Evropská komise v rámci boje proti mrzačení ženských pohlavních orgánů.

Na otázku odpovídala česká eurokomisařka Věra Jourová, podle které je unie největším přispěvatelem do fondu OSN pro boj s mrzačením ženských pohlavních orgánů a zapojuje se také do řady preventivních programů ve třetích zemích. Jourová nicméně podotkla, že s následky praktiky, „kterou nemůže ospravedlnit ani náboženství ani zvyk“, žije v zemích EU stále na půl milionu žen. Důležité proto je vést programy prevence.

Ve středu budou europoslanci hlasovat o tom, zda vyzvat komisi a členské státy, aby v oblastech zdravotnictví, sociální práce a vzdělání zahrnuly další body týkající se prevence a boje proti mrzačení ženských pohlavních orgánů. Zesílit by se měla také spolupráce napříč těmito sektory a dbát na to, aby se úřady v členských zemích zaměřily na prevenci v uprchlických zařízeních.

Ačkoli trestní zákoník ve všech členských státech ženy před mrzačením pohlavních orgánů chrání, před soud se ve skutečnosti dostává jen zlomek případů. Důležitá je proto zejména preventivní práce a k tomu speciálně vyškolení pracovníci.

Nejméně 200 milionů žen po celém světě podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je poškozeno v důsledku takzvané ženské obřízky. Oběti této praktiky se podle Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) nachází ve 13 zemích EU (Rakousku, Belgii, Dánsku, Německu, Španělsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Portugalsku, Švédsku a Británii). Často je tato forma násilí páchána na nezletilých dívkách.

Mrzačení ženských pohlavních orgánů je vykonáváno v rámci kulturních tradic, zejména v některých afrických zemích. Zahrnuje odstranění a často nenávratné poškození části vnějších pohlavních orgánů. Mezinárodní společenství praktiku označuje za porušování lidských práv. OSN si dala za cíl praktiku do roku zcela 2030 vymýtit.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!