Eurposlanci hovořili o strategii pro boj s ženskou obřízkou

Europoslanci včera u příležitosti Mezinárodního dne nulové tolerance k mrzačení ženských pohlavních orgánů zahájili se členy Evropské komise rozpravu o stavu boje zaměřeného na vymýcení této násilné praktiky.

Důraz přitom kladli nejen na existující zákony, ale zejména na prevenci a aplikování právních norem; většina případů se totiž před soud nedostane. Rozpravu zahájila litevská eurposlankyně Vilija Blinkevičiutéová, která předsedá výboru EU pro práva žen a rovnost pohlaví. Její hlavní otázkou bylo, co podnikla Evropská komise v rámci boje proti mrzačení ženských pohlavních orgánů.

Na otázku odpovídala česká eurokomisařka Věra Jourová, podle které je unie největším přispěvatelem do fondu OSN pro boj s mrzačením ženských pohlavních orgánů a zapojuje se také do řady preventivních programů ve třetích zemích. Jourová nicméně podotkla, že s následky praktiky, „kterou nemůže ospravedlnit ani náboženství ani zvyk“, žije v zemích EU stále na půl milionu žen. Důležité proto je vést programy prevence.

Ve středu budou europoslanci hlasovat o tom, zda vyzvat komisi a členské státy, aby v oblastech zdravotnictví, sociální práce a vzdělání zahrnuly další body týkající se prevence a boje proti mrzačení ženských pohlavních orgánů. Zesílit by se měla také spolupráce napříč těmito sektory a dbát na to, aby se úřady v členských zemích zaměřily na prevenci v uprchlických zařízeních.

Ačkoli trestní zákoník ve všech členských státech ženy před mrzačením pohlavních orgánů chrání, před soud se ve skutečnosti dostává jen zlomek případů. Důležitá je proto zejména preventivní práce a k tomu speciálně vyškolení pracovníci.

Nejméně 200 milionů žen po celém světě podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je poškozeno v důsledku takzvané ženské obřízky. Oběti této praktiky se podle Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) nachází ve 13 zemích EU (Rakousku, Belgii, Dánsku, Německu, Španělsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Portugalsku, Švédsku a Británii). Často je tato forma násilí páchána na nezletilých dívkách.

Mrzačení ženských pohlavních orgánů je vykonáváno v rámci kulturních tradic, zejména v některých afrických zemích. Zahrnuje odstranění a často nenávratné poškození části vnějších pohlavních orgánů. Mezinárodní společenství praktiku označuje za porušování lidských práv. OSN si dala za cíl praktiku do roku zcela 2030 vymýtit.

1)
poznámka
Eurposlanci hovořili o strategii pro boj s ženskou obřízkou
Ohodnoťte tento článek!