Evropa má tři roky na zavedení systému ověřování léků

10. února vstoupila v celé Evropě v platnost delegovaná akta, která upravují systém ověřování léků. Tento krok tak navazuje na protipadělkovou směrnici a je logickým vývojem v ochraně pacientů před padělky. Od roku 2019 tak už nebude v lékárnách možné vydat lék, který neprošel systémem oveřování.

TISKOVÁ ZPRÁVA AIFP

Poprvé v historii je legislativně upravená povinnost pro průmysl, aby vytvořil, provozoval a platil systém, který je v širším veřejném zájmu a chrání pacienty.

„Vstoupením delegovaných akt v platnost jsme zase o krok blíže v implementaci systému ověřování léků,“ uvádí Jakub Dvořáček a naznačuje další vývoj: „Nyní nás čeká práce na přípravách projektu. V roce 2017 bychom rádi spustili pilotní fázi tak, aby ověřování mohlo začít plně fungovat od roku 2019.“

Nově zaváděný systém ověřování léků sdružuje subjekty napříč dodavatelským řetězcem tak, aby bylo možné sledovat cestu léku od výrobce až k pacientovi. Samotné ověření původu léku bude prováděno pomocí speciálního 2D kódu umístěného na balení.

Kompletní znění nařízení Evropské komise naleznete na:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0161&from=EN

Ohodnoťte tento článek!