Evropa v kapse pojištěnců

Cesta do Evropy bude stát největší českou zdravotní pojišťovnu 72 milionů korun. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) odstartuje v září výměnu sedmi milionů dokladů svých klientů za evropské průkazy zdravotního pojištění (EHIC), jimiž se
pojištěnci prokážou při čerpání zdravotní péče v Česku i v zemích Evropské unie…

Jednotný doklad přinese především snížení a zjednodušení administrativy při léčení v zahraničí.

„Zavedení EHIC je prvním krokem ve zjednodušení a zrychlení účtování plateb z ciziny, tvrdí mluvčí VZP Jiří Suttner.

Evropské průkazy byly poprvé oficiálně představeny v roce 2002. Unie si slibuje, že usnadní přímý přístup k lékaři bez nutnosti předchozí registrace u místního poskytovatele zdravotního pojištění.

Neúspěšný se odvolal

Karty chtělo VZP dodávat šest společností. Komise nakonec hodnotila pět nabídek. Zakázku získalo konsorcium firem Siemens Business Services Presscard a Optys, kterému pojišťovna vyplatí 71,6 milionu korun.

Týdeník EURO má informace, že na druhém místě skončila firma Mail Step s cenou 108,5 milionu, třetí společnost Elso Philips service se 77,1 milionu korun. Vedení pojišťovny vybíralo na základě více kritérií.

Dbalo na bezpečnost a ochranu svěřených údajů či životnost průkazů. „Zvítězilo konsorcium s nejnižší cenou, říká mluvčí VZP.

Lukrativní zakázku nakonecdostalo konzorcium firemSiemens Business ServicesPresscard a Optys. Jedenz účastníků soutěže, podnikStátní tiskárna cenin se aleproti výsledku odvolal kÚřadu pro ochranuhospodářské soutěže.

O lukrativnosti zakázky svědčí i to, že jeden z účastníků soutěže, podnik Státní tiskárna cenin (STC), se proti výsledku odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Představitelům STC se nelíbilo, že komise nedostatečně ohodnotila zkušenosti firmy s takovými zakázkami.

„Provozujeme celonárodní centrum pro personalizaci občanských průkazů a cestovních pasů. Vydáváme plastové řidičské průkazy, polykarbonátové karty s laserovým vypalováním personálních údajů s životností deseti let, což se dnes považuje za nejbezpečnější metodu ukládání dat, tvrdí obchodní ředitel Petr Mikš.

Kritizoval ovšem způsob doručování nových průkazů. STC zvolila formu doporučeného dopisu, zatímco konsorcium nabízí pouze obyčejnou zásilku. Jak tvrdí, právě splnění podmínky bezpečné distribuce pěti milionů průkazů mělo výrazný vliv na nabízenou cenu.

Pokud by jeho společnost v tendru zvítězila, zaplatila by VZP téměř 160 milionů korun. Antimonopolní úřad ale námitky tiskárny zamítl a postup VZP potvrdil. Za jednu průkazku tak pojišťovna zaplatí vítězi zhruba deset korun.

Nebyli první

VZP není první zdravotní pojišťovnou, která začne vydávat evropské průkazy. Předběhly ji například Zaměstnanecká pojišťovna Škoda nebo Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP), jejichž první klienti dostali nové kartičky už v červenci. Pojišťovny řeší pořizování evropských průkazů různými způsoby a za různou cenu. Například škodovácká pojišťovna se 125 tisíci klienty je vyrábí ve vlastní režii.

„Přes počáteční investice do speciálních tiskových zařízení se náklady na vyhotovení jedné EHIC karty pohybují kolem pěti korun za kus, vypočítává Martin Kolář, asistent ředitele Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.

Oborová zaměstnanecká pojišťovna s 600 tisíci klienty platí za jeden průkaz dvě až tři koruny plus poštovné a náklady na tisk. Karty jí dodává společnost MUZO. Soutěž Hutnické zdravotní pojišťovny s 335 tisíci klienty vyhrála firma Presscard.

Žádná z ostatních pojišťovennepřistoupila k tak rozsáhléakci jako VZP. Ta začnes plošnou výměnou všechsedmi milionů průkazů, kteráby měla skončit v roce 2007.Ostatní oslovené pojišťovnyvydávají evropské průkazyna požádání klienta.

Pojišťovna odmítla sdělit, na kolik ji jeden průkaz vyjde, uvedla pouze, že evropský je čtyřikrát nákladnější než onen současný.

Žádná z uvedených institucí nepřistoupila k tak rozsáhlé akci jako VZP. Ta začne s plošnou výměnou všech sedmi milionů průkazů, která by měla skončit v roce 2007. Ostatní oslovené pojišťovny vydávají evropské průkazy na požádání klienta.

Velká rána teprve přijde

Zakázky na evropské průkazy pojištěnce jsou pouze zahřívacím kolem. Velký třesk přijde až se zaváděním čipových průkazů. Už se nebude hrát o desítky milionů, ale o miliardy, nemluvě o přelomové technologii a možnostech využití.

Jejich zavedení bylo součástí koncepce reformy zdravotnictví minulého ministra zdravotnictví Jozefa Kubinyiho i jeho předchůdkyně Marie Součkové.

O dosahu takového opatření vypovídá i okamžitá návštěva finských IT expertů, která následovala po zveřejnění Kubinyiho koncepce. Do Prahy přiletěli zástupci firmy Mediweb OY, která pro finskou vládu zajišťuje elektronické nosiče informací.

Náklady na pořízení čipového systému by na základě Kubinyiho koncepce přišly na dvě až čtyři miliardy korun, lidé by si kartu kupovali za 100 až 200 korun.

Čipy by usnadnily ošetření pacientů v různých státech unie, lékaři by se jejich prostřednictvím mohli dostat k údajům o zdravotním stavu pacientů.

V očekávání

Evropská unie předpokládá zavedení elektronické verze (čipové karty) od roku 2008.

„Výhody elektronického čipu na průkaze jsou významné. Tato technologie umožňuje vysokou bezpečnost průkazu, uložení identifikačních a administrativních údajů, případně na jeho přání i základních údajů, například pro urgentní medicínu, vypočítává přednosti čipové karty Suttner.

Náklady na vydání elektronického průkazu klienta odhaduje největší česká pojišťovna řádově na sto korun na jeden průkaz.

Při optimálním využití všech možností této technologie se počítá s ročními náklady na vydávání průkazů, jejich pravidelnou obměnu, vybudování a údržbu souvisejících informačních systémů přibližně kolem miliardy korun ročně.

Analýza předpokládá financování zdravotními pojišťovnami společně se zdroji státního rozpočtu, dodává mluvčí VZP.

Jak upozorňují představitelé dalších pojišťoven, drahá bude technologie pro zdravotnické ústavy.

„Vydávání čipových karet přinese nejen ohromné možnosti využití, ale bude také znamenat zvýšení nákladů pro zdravotnická zařízení, která budou nucena investovat do nákupu čtecích zařízení. Výhledově se předpokládá, že určitou část nákladů ponese stát, respektive Evropská unie,“ říká Josef Křivánek, vedoucí odboru marketingu Hutnické zdravotní pojišťovny.

Odzkoušeli Máchu

VZP si již provoz karet s elektronickým nosičem informací odzkoušela v experimentálním „projektu Mácha“.

Pojištěncům v Litoměřicích vydala téměř 30 tisíc čipových procesorových průkazů pojištěnce. Regionální tisk konstatoval, že pilotní projekt byl úspěšný.

„Karty pojištěnce jsou funkční, stejně jako čtecí technologie v Městské nemocnici v Litoměřicích a v několika dalších do projektu zapojených ordinací, tvrdí náměstek ředitele litoměřické nemocnice Ivo Burger.

Hana Boříková, Ondřej Hergesell, Euro

Ohodnoťte tento článek!