Evropská charta upravuje účast seniorů ve studiích vlivu léků

Téměř třetina studií o vlivu léků na nemoci časté ve vyšším věku, jako vysoký tlak, srdeční selhání, Alzheimerova choroba, deprese či rakovina, nesleduje účinnost a bezpečnost u seniorů. Lékaři nevědí, jak lék na seniory skutečně působí.

Změnit to má Evropská charta seniorů v klinickém výzkumu, řekla novinářům přednostka geriatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice profesorka Eva Topinková.

„Senioři jsou buď léčeni léky, které pro jejich věk nebyly testovány, nebo jim nejsou předepisovány léky, které potřebují, protože pro tuto věkovou skupinu nebyly testovány,“ popsala problém Topinková.

Do testování léků nejsou podle ní přijímáni lidé už od 60 či 65 let, přitom 70 procent pacientů se srdečním selháním je starších 75 let. Průměrný věk účastníků 27 nejnovějších studií je 63 let.

Senioři berou v průměru čtyři až pět léků, i to je důvod vyřazení. Lékaři proto nevědí, zda nový lék nevyvolá v kombinaci s předchozí léčbou seniorům komplikace.

„Nejčastějšími důvody vyloučení z účasti je stanovení věkového limitu a nepřímo také nepřijetí pacientů s dalšími chorobami a zdravotním postižením. Toto je příkladem věkové diskriminace,“ shrnula výsledky evropského projektu PREDICT profesorka.

Projekt začal v roce 2008 a účastnilo se ho devět zemí, vedle Česka také Nizozemsko, Izrael, Itálie, Litva, Polsko, Rumunsko, Španělsko a Velká Británie. Výsledkem je Charta na podporu práv seniorů v klinickém výzkumu, která byla dnes v Česku poprvé představena. Zastoupení seniorů v klinických studiích má podle charty odpovídat podílu v populaci.

„Cílem je prosadit na úrovni evropské lékové agentury specifické požadavky pro výzkum léků u seniorů,“ uvedla profesorka. Nyní dostávají senioři léky s prokázanou účinností u pacientů středního věku. Chybějí však důkazy o účinnosti a bezpečnosti pro seniory.

Charta zakotvuje právo seniorů na to, aby léky a léčebné postupy byly testovány a jejich účinnost potvrzena i u pacientů vyššího věku. Podporuje začlenění seniorů do klinických studií.

Získání informovaného souhlasu má být uzpůsobeno potřebám seniorů a brát v úvahu úroveň vzdělání, případně smyslové vady, a zahrnout do rozhodování rodinu či pečovatele. Výzkumníci mají být vzděláni v provádění studií u pacientů s problémy v komunikaci.

Musejí také garantovat, že zjištěné výsledky jsou platné pro vyšší věk. Senioři mají právo odmítnout účast ve studii, případně z ní kdykoli vystoupit, aniž by to nepříznivě ovlivnilo jejich další léčbu.

Ohodnoťte tento článek!