Evropská komise prodloužila licenci pesticidu glyfosát o pět let

Evropská komise včera prodloužila licenci na používání kontroverzního pesticidu glyfosát o pět let. Učinila tak tři dny před vypršením dosavadního povolení, a to po souhlasu zástupců členských zemí Evropské unie z konce listopadu.

V reakci na evropskou občanskou iniciativu pod názvem „Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí před toxickými pesticidy“ se komise zavázala zvýšit transparentnost vědeckých hodnocení. Komise prodloužení licence zdůvodnila ve své tiskové zprávě prohlášením, že po důkladném posouzení všech dostupných údajů o glyfosátu dospěla k závěru, že neexistuje žádná spojitost mezi glyfosátem a rakovinou u lidí, jak se laická veřejnost obává. Rovněž upozornila, že za schvalování, používání nebo zákazy přípravků na bázi glyfosátu zodpovídají jednotlivé členské státy, pokud jde o jejich používání na jejich územích. Komise dodala, že v EU se schvalují pouze látky, pro které existují objektivní důkazy bezpečného používání.

Vzhledem ke zvýšené pozornosti, kterou glyfosát vyvolal u veřejnosti i v médiích, ale komise slíbila předložit v roce 2018 návrh právního předpisu s cílem zvýšit transparentnost, kvalitu a nezávislost vědeckého posuzování látek. Například veřejný přístup k nezpracovaným údajům. Rovněž oznámila další návrhy změn právních předpisů zaměřené na posílení správy provádění příslušných studií, které by mohly zahrnovat například zapojení veřejných orgánů do postupu rozhodování o tom, jaké studie musejí být pro specifický případ provedeny.

Zástupci členských zemí Evropské unie koncem listopadu po diskusi takzvaného smírčího výboru souhlasili s prodloužením licence látky, která je aktivní složkou například herbicidu Roundup společnosti Monsanto. Pro prodloužení hlasovalo 18 zemí EU, devět států bylo proti a jeden se zdržel.

Chemickou látku glyfosát, která se používá v přípravcích na odstraňování plevele, označuje Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny za pravděpodobně karcinogenní. Naopak Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), o jejichž posudky se opírá Evropská komise, považují glyfosát za neškodný.

Europoslanci v říjnu ve Štrasburku schválili nezávaznou rezoluci, která požaduje úplný zákaz používání látky do konce roku 2022. Co nejdříve chtějí také zakázat po celé Evropě používání glyfosátu před sklizní.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!