Exodus lékařů děsí. Všechny

Z Karlovarské krajské nemocnice je údajně rozhodnuto odejít kolem osmdesáti lékařů. Může jich být ale i kolem stovky. Pokud budou doktoři na výpovědích trvat, pak jim poběží dvouměsíční výpovědní lhůta do konce února.

Kdo je v současné době více vyděšen? Lidé, kteří stálenemajípotřebné informace, kolik lékařů z Karlovarské krajské nemocnice skutečně odejde, nebo politici, kteří jsou za chod krajského zdravotnictvízodpovědní?

Podle lékaře Petra Igaze, předsedy karlovarského Lékařského odborového klubu, by mohlo řádově jít o stovku lékařů. V českých nemocnicích podalo za poslední týdny výpověď 3 513 lékařů, kteří se připojili k výzvě Děkujeme, odcházíme.

Důvod? Špatný systém vzdělávání a nekonečné přesčasy. „Navíc přece není možné, aby doktor bral průměrnou mzdu za hodinu sto korun a primář dvě stě korun,“ zdůraznil Peter Igaz.

Z výzvy Děkujeme, odcházíme, která v začátcích, tedy v květnu 2010, byla pouhými slovy a politiky vysmívaným sloganem, se stal už v prosinci přízrak českých nemocnic. Jenom na anesteziologicko- resuscitačním oddělení karlovarské nemocnice (ARO) podalo výpověď osm lékařů, tedy polovina doktorů.

„Zbylí lékaři by nestačili na zabezpečení normálního provozu oddělení a musely by se omezit plánované operační výkony. Byli bychom schopni zajistit pouze akutní věci,“ uvedl primář ARO Roman Brázdil.

Avizované odchody lékařů hlásí kromě ARO také gynekologie, rentgenologie, ortopedie a pediatrie. „Nevylučuji, že výpovědí do konce roku ještě přibude a dohody vypoví kolem dalších deseti lidí, “ dodal Igaz. Pokud lékaři budou na výpovědích trvat, pak jim poběží dvouměsíční výpovědní lhůta a skončí k poslednímuúnorovémudni.

„Tady končí veškeré kočkování. Pokud lékaři odejdou, pak nutně nemusejí pracovat v zahraničí a ani zakládat soukromé praxe. Dva měsíce zůstanou sedět doma a co potom? K čemu to je? Nehraje se na rovinu a je to neúnosné vyhrožování. Dokážete si představit, že pokud by k této situaci došlo, podaří se nám za dva měsíce zajistit kvalifikované, atestované lékaře?“ uvedl Václav Larva, krajský radní pro zdravotnictví.

Pak své vyjádření zmírnil. „Oficiálně na stole žádné výpovědi nemáme. Podle toho, co víme, výpovědi v karlovarské nemocnici dalo 53 lékařů, v Chebu sedmnáct a tři lékaři podali výpovědi mimo výzvu Děkujeme, odcházíme. Nevím, proti komu je tento akt zaměřen. Zda proti vládě, která nehodlá řešit spravedlivé požadavky lékařů, nebo vůči lidem,“ odpověděl otázkou radní Larva.

Po počátečním klidu je ale i vláda výzvou lékařů Děkujeme, odcházíme poněkud zneklidněna. Přestože se setkání s ministrem zdravotnictví Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje, pro pracovní zaneprázdnění neúčastnil, uvedl, že se přítomní dohodli na tom, že další jednání se bude konat, až bude jasné, kolik lékařů a ze kterých oddělení a nemocnicodchází.

„Ministerstvo zdravotnictví prý také bude připravovat krizový plán, který by stanovil seznam nejbližších zdravotnických zařízení, kam by bylo možné pacienty převézt v případě, že by konkrétní nemocnice byla uzavřena,“ tlumočila hejtmanovo stanovisko Jana Pavlíková, mluvčí Karlovarskéhokraje.

Martin Engel, předseda LOK-SČL, zdůraznil, že lékaři nechtějí peníze ze státního rozpočtu, ale ze systému zdravotnictví. Podle něj leží množství peněz ve zdravotních pojišťovnách, v předražených přístrojích a například i ve stavebních pracích.

„Vláda nám dosud nepředložila žádnou nabídku řešení situace. Lékaři výpovědi nestáhnou.V některých nemocnicích tak hrozí, že od března, kdy vyprší dvouměsíční výpovědní lhůta, nebude zajištěna ani akutní péče, natož pak plánovaná,“ zdůraznil.

Ohodnoťte tento článek!