Expert: V Česku chybí speciální služby pro nejtěžší narkomany

V Česku chybí speciální služby, které by se zaměřovaly na nejtěžší uživatele drog, míní Michal Miovský z Centra adiktologie (léčby závislostí) na Karlově univerzitě. Připouští ale, že takové zařízení zřejmě potřebuje pouze Praha. Mělo by jít především o místnosti, ve kterých by si tito lidé mohli aplikovat drogu v hygienických podmínkách…

Podle odborných studií se díky těmto zařízením více lidí rozhodne s drogou skončit, řekl ČTK.

Výzkum provedli vědci ve Vancouveru. Pokud klienti navštěvovali místnost alespoň jednou týdně, pak žádali o léčbu s dvakrát větší pravděpodobností, zjistili její autoři. Vedl je k tomu především častější kontakt se sociálním pracovníkem. Publikovaná data podle nich vyvracejí obavy některých kritiků, že místnosti propagují užívání drog a odrazují závislé od léčby.

O aplikačních místnostech se podle Miovského uvažovalo v Praze již před několika lety. „Jediný důvod, proč to neprošlo, bylo to, že to bylo politicky nepřijatelné,“ uvedl. Využívali by je podle něj nejtěžší narkomani, na které současná kontaktní centra nejsou připravena. „Tito lidé jsou natolik psychicky narušení, že jejich jednání odpuzuje klienty běžných kontaktních center,“ uvedl.

Aplikační místnosti se v současnosti používají v mnoha městech v zahraničí. Pracují v nich profesionálové, kteří sledují zdravotní stav klientů, a sociální pracovníci. „Bez kontaktu s touto klientelou je nulová šance ovlivňovat šíření infekčních onemocnění,“ řekl Miovský.

Tito lidé vesměs užívají několik návykových látek. Většinou trpí i psychickými nemocemi, například těžkými psychózami. Jen těžko lze proto jejich chování ovlivňovat. Miovský odhaduje, že v Praze mohou žít minimálně stovky takových osob. Upozornil však na to, že dosud chybí původní české studie, které by se jim věnovaly.

Vedle služeb pro nejtěžší klientelu chybí podle odborníků v Česku i zařízení, která by vracela vyléčené zpět do života. V Česku působí stovka kontaktních a terénních center a výměnných programů. Odhaduje se, že jejich služby využívá zhruba 25.000 uživatelů drog. Na heroinu či pervitinu je závislých asi 30.000 Čechů.

ČTK

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

Červinka

NE!!!

Zdůvodnění:

1)Značné náklady získání drog těchto osob pocházejí až na výjmky z trestné činnosti.

2)Pod vlivem drog tyto osoby páchají další trestnou činnost, často velmi agresivní a nebezpečnou. Budeme tedy prioritně zajišťovat „zdraví“ těchto osob, místo jejich předání orgánům činným v trestním řízení a tím jim nepřímo umožňovat páchání další trestné činnosti? Budeme dělat, že nevíme co dělají a jak tím škodí ostatním? Nechybí nám snad prostředky pro léčbu mnoha závažných onemocnění, pro chod hospiců apod.Budeme pořádat dobrovolné sbírky pro tyto potřebné, ale společnost i sebe poškozující osoby financovat z našich daní? NE!!!

Expert: V Česku chybí speciální služby pro nejtěžší narkomany
Ohodnoťte tento článek!