Fabia pro lékaře za 80 tisíc?

V ČR pracuje 43 tisíc lékařů, kteří vykonávají léčebnou činnost. Praktičtí lékaři mají mimo kapitační platbu také platbu za výkony. Odborní lékaři jsou placeni pouze za výkony, píše v komentáři Pavel Pafko, profesor chirurgie, přednosta kliniky FN Motol v Praze. Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz čtěte v článku…

V ČR pracuje 43 tisíc lékařů, kteří vykonávají léčebnou činnost. Praktičtí lékaři mají mimo kapitační platbu také platbu za výkony.

Odborní lékaři (gynekologové, neurologové, chirurgové atd.) jsou placeni pouze za výkony. Každý úkon má jistou hodnotu, kterou pojišťovna lékaři nebo zařízení vyplatí.

Hodnota výkonů byla naposledy stanovena v roce 1997 a od té doby se nemění. Je nepochybné, že za osm let jsou materiálové náklady kvůli inflaci dnes vyšší než v roce 1997.

Jak je to ale s odměnou pro lékaře? Ta byla upravena v roce 1997 s přihlédnutím ke kvalifikaci lékaře na 66,48 Kč až 398,88 Kč za hodinu, s průměrem pod 200 Kč.

Paní ministryně zdravotnictví říká: „I já si myslím, že lékaři a zdravotní sestry si zaslouží větší platy.“ Ředitelka VZP s tím rovněž souhlasí. Obě však shodně říkají, že se ale musí vycházet z ekonomické reality a že je třeba nejdříve stabilizovat systém.

Česky řečeno, na zvýšení platů nejsou peníze. Přitom výdaje na zdravotnictví byly v roce 2000 141 miliard, v roce 2003 dosáhly 186 miliard a za rok 2004 se odhadují na 200 miliard.

Obě si uvědomují, že hodinová mzda 200 Kč je v roce 2005 u vysokoškolsky vzdělaných pracovníků nedostatečná. Pro zajímavost – minuta čekání taxíku v Praze stojí pět korun a každý si to může na dveřích aut taxislužby přečíst.

Tedy řidiči, který sedí v autě a poslouchá rádio, zaplatíme 300 Kč za hodinu. Hodina práce servismana opravujícího v nemocnici přístroje je účtována v rozmezí 1000 až 1500 Kč! Před několika lety srovnání mzdy čekajícího taxikáře a operujícího chirurga zaujalo senátory, ale bohužel jen zaujalo.

Společnost si lékařů obecně váží. Jak si ale váží odbornosti lékařů vlastní ministerstvo zdravotnictví? V případě stížností pacientů toto ministerstvo zadává závažné případy k posouzení uznávaným odborníkům v tom kterém oboru, zpravidla docentům a profesorům.

A jak tuto expertní činnost honoruje? Hodinová mzda byla do konce loňského roku 70 Kč, dnes je 90 Kč za hodinu. Ministerstvo tedy hodnotí práci těchto vybraných odborníků ještě hůře, než je platí pojišťovny.

Myslím, že paní ministryně o tom neví. Jí podřízení úředníci, kteří takhle odborníky vyplácejí, si uvědomují, že je to nepřiměřeně málo (osobně si myslím, že je to urážející). Zdůvodňují to však tím, že více peněz nemají, ale posudky potřebují. Mají totiž určitý objem peněz, z kterého posudky musí zaplatit.

Představme si lékaře, který si přijde koupit auto a řekne: mám 80 tisíc Kč a potřebuji fabii, víc prostě nemám, tak mi ji dejte. Zdá se to úsměvné? Ano, v prodejně aut by to bylo k smíchu…

Před časem, podle médií, zaplatilo chudé ministerstvo zdravotnictví jinému odborníkovi 10 miliónů korun. Je pravda, že to nebyl lékař, ale kdyby byl, tak by při hodinové mzdě 100 Kč a při 42hodinovém pracovním týdnu musel pracovat 50 let bez dovolené!

Pavel Pafko, Právo

autor je profesor chirurgie, přednosta kliniky FN Motol v Praze

REAKCE ČTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz

MUDr Jiří Kilian

Vážený a milý pane profesore, děkuji Vám za to, že vnášíte své rozvahy do poznání druhých a srozumitelně a v nadání pedagogickém i ilustrativně předkládáte věrné obrazy skutečnosti. Je ode mne troufalé, že chci k Vaší stati ještě něco dodat, nicméně to učiním a věřím, že se proto na mne nebudete zlobit.

Chtěl bych totiž upozornit ještě na jednu věc: Říkají, že sice bychom měli být ohodnoceni lépe, ale že nejsou peníze, že taková je realita. Kde ale pak berou tu odvahu, ba co dím odvahu, drzost spíše, když žádají top péči. Proč nedovedou říci občanům, svým voličům, že sice by si zasluhovali top zdravotní péči, leč nejsou peníze, taková že je realita a namísto toho svážou nás jak nevolníky právem trestním, ekonomickými tlaky a pochybnými interpretacemi mravních principů.

MUDr.František Trkan

K článku pana profesora Pafka. Vřele děkuji za tento článek. Domnívám se že v žádném jeho bodu jej nelze zpochybnit. Jde o velice objektivní zhodnocení situace ve zdravotnictví, kterou nepochybně podtrhuje i autorita autora. Doporučoval bych aby si tento článek přečetli všichni, kteří do zdravotnictví mluví a hlavně Ti co o zdravotnictví rozhodují. Mám na mysli politiky na všech úrovních, včetně lékařůúředníků. Z některých jejich reakcí, argumentů a nápadů je evidentní, že v lékařské ordinaci už dlouhou dobu neseděli.Každému z těchto kolegů bych doporučoval alespoň jeden den pobýt v ordinaci praktického, či odborného lékaře, a to někde v regionálním zdravotnickém zařízení.

MUDr.Tomáš Rozsíval

Bravo, pane profesore, není co dodat ! Takto by měli psát pisálkové ve všech hlavních médiích. Jenom tímto polopatickým způsobem vysvětlíme všem naši pravdu, aniž bychom ten pivní a hokejový národ proti sobě popuzovali. Děkuji Vám!

MUDr. Miroslav Havrda

Bravo, pane profesore ! Velmi realistické a trefné ! Moje výzva je, chovejme se jako lékaři (zdravotníci) nejen altruisticky, ale i racionálně ! Potom nebudeme mít Vámi popisované platy. Zdraví sekretář Svazu soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví.

<hr

JUDr. Milan Vašíček</HR
Skvělé pane profesore, ale obávám se, že k důstojnému ohodnocení se dostanete coby lékaři jedině přes soud, politici Vám je nedají. Pokud se nebudete brát intenzivně za svá práva, nic nedostanete. Ze 134 lékařů a zdravotnických zařízení, které podaly v roce 1999 ústavní stížnost proti rozhodnutí ministra Davida šli pouze tři do následné žaloby proti České republice. Dva z nich již slavili úspěch a vysoudili peníze, ten druhý z nich právě dnes. Třetí má velmi nadějné vyhlídky na úspěch. Pokud Vaše správná slova nedoprovodíte odpovídajícími akcemi, zůstane situace stejná. Zdraví Vás a přeje hodně úspěchů advokát.

Mikuláš Jozif

Pane profesore, Váš komentář manipuluje s fakty ve značné míře. Honoráře ambulantních specialistů od zdravotních pojišťoven se pohybují ve všech případech (není lepších či horších lékařů!) kolem úrovně 2 mil. Kč ročně. Jejich náklady (včetně nákladů, které „obyčejný člověk“ nemůže odečíst od daňového základu) nepřevyšují průměrně 700 tis. Kč ročně. Průměrný základ ke zdanění je 100 tis. Kč měsíčně. Takový příjem je nadprůměrný, dosahuje jej i průměrný specialista. Ordinační doba lékaře v ambulanci je běžně od 7 do 13 hod. Lékaři si právem vybudovali pozici vysoce honorované profesní skupiny. Nátlak na exekutivu s vyhrocováním situace manipulovanými informacemi je nekorektní. Stáváte se politickými exponenty se všemi jejich nectnostmi.

Leo Puszkailer

K tomu, co napsal prof.Pafko, není co dodat. Již dříve proběhly tiskem jeho trefná srovnání, která ukazují absurditu vládnoucí ve zdravotní sféře. Každý, kdo má, či měl, možnost srovnat naši zdravotní péči s vyspělou péčí v zahraničí, mi musí dát za pravdu, že poskytujeme kvalitní, špičkovou-chcete-li „západní“-zdravotní péči za socialistické peníze. Ceny zdravotní techniky,léků atd jsou zcela srovnatelné se západem.Co zaostává, je jednoduše množství peněz (či jejich lepší využití), které stát vybere na daních a dá do zdravotnictví. A současně vrcholným politikům chybí odvaha,veřejně říci, že kvalita péče musí být nutně diferencována, musí být státem dány mantinely, co je základní péče,co je součástí připojištění atd. Současně se stát mnohdy chová mírně schifofrenicky. Na jednu stranu hradí z veřejného pojištění doslova blbosti. (paralen) Na stranu druhou chybí léky na léčbu chorob jako je RS.A aby toho nebylo málo, tak když už pacient je ochoten za něco zaplatit(PPH technika op. hemorh.)tak to stát ze zákona neumožní.


Ohodnoťte tento článek!