Fakulta zdravotnictví ZČU otevřela pro veřejnost Centrum zdraví

*hypertenze, tlak, praktik

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS) zahájila činnost Centra zdraví, které bude lidem nabízet poradenské služby, vzdělávání, cvičení, kurzy i vyšetření.

Cílem je pomoci široké veřejnosti v podpoře, udržení a navrácení zdraví, a zvýšit tak všeobecnou zdravotní gramotnost, řekla ČTK mluvčí univerzity Kamila Kolářová. Centrum bude působit bude v obou budovách fakulty, tedy v Tylově ulici 59 a na náměstí Odboje 18.

Se zásadami zdravého životního stylu bude seznamovat všechny věkové kategorie, ale také například sportovce. Specifické služby nabídne tělesně, smyslově i sociálně handicapovaným a také těm, kteří se ocitnou ve svízelné životní situaci.

„Dosud jsme dělali pouze jednorázové akce. Smyslem centra je nabídnout všechny naše služby pod jednou střechou,“ uvedla děkanka Ilona Mauritzová. Lidé si tam například budou moci nechat změřit tlak, získat informace o různých nemocech a jejich prevenci, zásadách zdravé výživy, vhodném cvičení a kompenzačních pomůckách.

Všechny čtyři katedry FZS loni výrazně zvýšily počet řešených projektů zaměřených na výzkum, vývoj a inovace. Získaly tím přes 25 milionů korun. „Vysokou úspěšnost si připsaly zejména projekty příhraniční spolupráce,“ řekla Mauritzová. K nejvýznamnějším patří přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb zaměřená na legislativu a tím zlepšení kooperace při záchraně životů mezi českými a bavorskými záchranáři a na výměnu informací mezi zdravotníky a studenty. Součástí budou i společná cvičení a odborné workshopy. Na FZS bude simulátor plně vybaveného moderního sanitního vozu určený pro trénink studentů i záchranářů.

V projektu interprofesního vzdělávání studentských týmů vzniknou do tří let v každém semestru tři česko-bavorské týmy, které budou mít úkoly z praxe. Budou složeny ze studentů technických oborů univerzity v Deggendorfu a designérů, ergoterapeutů a fyzioterapeutů ze ZČU. Vytvoří pomůcky pro soběstačnost seniorů v domácím prostředí.

Fakulta letos přijala 316 studentů, 100 z nich na obor všeobecná sestra. Počet přihlášených přesáhl 1000, zájem o studium je stabilní. „V roce 2015/2016 jsme měli 205 absolventů, kteří nemají problém s nalezením zaměstnání,“ uvedla děkanka.

Ohodnoťte tento článek!