Fakultní nemocnice Brno v dubnu výrazně srazila svou ztrátu

Fakultní nemocnice Brno (FNB) v dubnu téměř eliminovala záporný hospodářský výsledek z prvního čtvrtletí roku 2001. Zůstala sice v červených číslech, ale zápornou sumu zhruba 4,38 milionů korun srazila během dubna na 701 tisíc korun. Informoval o tom ekonomický náměstek FNB Petr Koška…

BRNO –

V hodnoceném období prvních čtyř měsíců roku označil Koška za pozitivní platební morálku Všeobecné zdravotní pojišťovny, na které se jednoznačně promítla pomoc státu. U ostatních zdravotních pojišťoven nedocházelo z hlediska pohledávek FNB k žádným závažným problémům. Výsledek prvého čtvrtletí podle Košky poznamenala nevyjasněná situace v systému financování zdravotní péče na první pololetí roku. Smlouvy s pojišťovnami FNB uzavírala až na přelomu dubna a května.FNB vznikla 1. ledna 1998. Jako jediné nemocniční zařízení na území Brna a celé Moravy nabízí nemocným základní, specializovanou a vysoce specializovanou péči ve všech medicínských oborech bez ohledu na povahu onemocnění, rozsah úrazu i věk nemocného. FNB tvoří nemocniční areál v Brně-Bohunicích, dětská nemocnice na Černopolní a centrum pro reprodukční medicínu v porodnici na Obilním trhu s celkovou kapacitou asi 2100 lůžek. -est-

-ph-,-ave-, ČIA, 1.7.2001

Ohodnoťte tento článek!