Fakultní nemocnice má nový tomograf

První desítky onkologických pacientů už ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNO) prošly vyšetřením na novém přístroji, který spojuje výhody pozitronové emisní tomografie a počítačové tomografie (PET/CT). Integrované zařízení, které je považováno za nejmodernější v diagnostice nádorů, je zatím jediné na Moravě…

V Olomouci zprovoznili nejmodernější zařízení pro diagnostiku nádorů. Stálo 80 miliónů.

Nemocnice ho pořídila za 80 miliónů korun. „Zájem je opravdu velký, a to nejen ze strany onkologů v Olomouckém kraji, ale rovněž z Moravskoslezského, Zlínského a Jihomoravského kraje. Od počátku roku jsme zatím vyšetřili zhruba osmdesát pacientů. Naše vyšetření má velký význam pro racionalizaci léčby onkologicky nemocných lidí,“ uvedl přednosta kliniky nukleární medicíny FNO Miroslav Mysliveček.

Od dubna bude přístroj v provozu jen v jedné směně. V jejím průběhu vyšetří šest pacientů. Do dvousměnného provozu se pravděpodobně dostane postupně během dvou až tří let. „Samozřejmě bychom rádi vyšetřili co nejvíce pacientů, ale i tady se odráží aktuální ekonomická situace celého zdravotnictví,“ vysvětlil ředitel nemocnice Jaroslav Vomáčka. Kapacita přístroje je podle něj vymezena smlouvami se zdravotními pojišťovnami.

Zařízení PET/CT zatím slouží jen k diagnostice onkologických nemocí. Lékaři například zjistí, v jakém stadiu se nádor nachází a jeho přesné umístění. Pak mohou zvolit léčebnou strategii a monitorovat průběh léčby. Před vyšetřením je pacientům nitrožilně aplikována radioaktivní látka, která se zachycuje v místech patologicky zvýšeného metabolismu.

„Nádor najdeme v mnohem časnějším stadiu než při vyšetření CT či magnetickou rezonancí,“ vysvětlil Mysliveček. V budoucnu se ale bude přístroj využívat i k diagnostice v oboru kardiologie, neurologie a psychiatrie.

FNO koupila přístroj za 80 miliónů korun. Dalších 12 miliónů korun musela dát nemocnice do stavebních úprav pracoviště. S financováním pomohlo i město Olomouc, které na tento účel poskytlo dva milióny korun, a několik soukromých společností. Ty daly dohromady sponzorské dary ve výši půldruhého miliónu korun.

„Pořízení tohoto přístroje bylo významným krokem kupředu v diagnostice a léčbě onkologických onemocnění, a to nejen pro fakultní nemocnici, ale vlastně pro celou Moravu. Nejblíže je totiž možné toto specializované vyšetření podstoupit v Praze. Ve stejném období jako my tento přístroj pořizovala ještě nemocnice v Plzni. Význam olomoucké fakultní nemocnice jako špičkového zdravotnického zařízení tak nesporně vzrostl v českém i evropském měřítku,“ dodal Vomáčka.

Právo

Ohodnoťte tento článek!