Fakultní nemocnice měly v 1. pololetí kladný hospodářský výsledek

graf, růst

O téměř tři čtvrtě miliardy korun převýšily v letošním prvním pololetí výnosy fakultních nemocnic a dalších ústavů zřizovaných ministerstvem zdravotnictví jejich náklady. Vyplývá to z dat statistiků.

Výsledky jednotlivých nemocnic zveřejní ministerstvo ve čtvrtek, včetně kroků k další efektivitě těchto zařízení. Celkem tyto nemocnice hospodařily kladně, zlepšila se i situace Bulovky, která si ale nese zátěž starších dluhů.

K 30. červnu 2011 byly náklady 19 zařízení zřizovaných ministerstvem 29,768 miliardy korun, výnosy 30,478 miliardy. Naopak krajské nemocnice a příspěvkové organizace skončily v minusu 107 milionů. Ztrátové hospodaření měly také krajské a městské obchodní společnosti, 198 milionů, a nemocnice ostatních centrálních orgánů, minus 186 milionů.

V kladných číslech byly obecní a městské nemocnice a církevní nemocnice.

Největší část nákladů všech nemocnic tvoří platy. V případě nemocnic ministerstva zdravotnictví byly výdaje na ně k 30. červnu letošního roku 11,577 miliardy korun. Na hospodaření se projevilo to, že nemocnice dostaly po odborové akci Děkujeme, odcházíme od pojišťoven přidáno na platy.

Zefektivnění přináší postupné rušení zbytných lůžek. Do konce roku vypovědí zdravotní pojišťovny smlouvy všem nemocnicím a celý příští rok budou jednat o smlouvách nových. Pojišťovny se netají tím, že omezí počty lůžek a s některými nemocnicemi už novou smlouvu neuzavřou vůbec.

Pohledávky z obchodního styku měly nemocnice zřizované ministerstvem zdravotnictví na konci prvního pololetí 7,383 miliardy korun, z toho 842 milionů po lhůtě splatnosti. Závazky přesáhly hodnotu pohledávek, činily 8,127 miliardy korun, z toho 713 milionů po splatnosti.

Ohodnoťte tento článek!