Fakultní nemocnice Ostrava plní plán, chce zisk 100 milionů korun

Fakultní nemocnice Ostrava zatím naplňuje plán hospodaření, jehož cílem je dosáhnout letos zisku okolo 100 milionů korun.

Nemocnice je po prvním pololetí je v plusu zhruba 60 milionů. Daří se jí to hlavně díky dodržování stanovených nákladů. Řekl to ředitel nemocnice Svatopluk Němeček. Nemocnice hospitalizuje průměrně přes 46.000 pacientů ročně a ambulantně ošetří téměř 600.000 lidí.

„Ke konci loňského roku byly dvě věci, které řekněme tu ekonomiku dělaly napjatou, to byl růst nákladů na léky a růst platů. Nakonec to nemocnice zvládla a vyšla z toho s vyrovnaným hospodařením. Ale tento rok je velmi dobrý,“ řekl ředitel.

Nemocnice si podle něj chce vytvořit rezervu pro příští roky. Daří se jí plnit plán pro jednotlivá oddělení. „Daří se hlavně dodržovat nákladové položky. To znamená, je tady úspora ve zdravotnickém materiálu, kam patří od injekčních stříkaček přes obvazy všechno až třeba po kardiostimulátory. A co je velmi dobře, tak se nám daří držet náklady na léky,“ řekl Němeček.

Každoročně podle něj přichází nové léky, které jsou sice velmi účinné, ale i velmi drahé. „Může se stát, že léčba jednoho pacienta vyjde třeba na několik milionů korun. Takže na straně jedné dát pacientům to, co potřebují, a na straně druhé udržet rozpočet není někdy úplně jednoduché,“ řekl ředitel.

Současnou nejnáročnější investiční akcí nemocnice je rekonstrukce a dostavba porodnice a novorozeneckého oddělení za 130 milionů korun. Oddělení nyní fungují v provizoriu, v září se mají vrátit do původních prostor. V druhé polovině příštího roku chce nemocnice zahájit rekonstrukci operačních sálů z konce 90. let.

Nemocnice má nyní zhruba 3200 zaměstnanců, z toho je asi 525 lékařů, téměř 1400 sester a 500 sanitářů. Na rozdíl od jiných nemocnic v kraji, z nichž některé kvůli nedostatku interních lékařů musely přechodně zavřít některá oddělení, má fakultní nemocnice lékařů i sester dostatek.

Důvodem podle Němečka není jen plat, i když v tomto směru nemocnice patří ke špičce. „Ale je to určitě hlavně o tom, že se tady dělá skvělá medicína, že opravdu to, co je k dispozici v jednotlivých oborech ve fakultní nemocnici, tak v rámci kraje není nikde jinde na jednom místě. Ale hlavně jsou tady zkušení lidi, kteří medicínu dělají, kteří jsou špičkami ve svém oboru, a umožňujeme mladým absolventům, aby na vlastní oči se medicínu od nich učili,“ řekl Němeček.

Nemocnice letos přijímá 45 absolventů lékařských fakult, zhruba třetina z nich je z Ostravské univerzity. „Doufám, že fakulta se bude stabilizovat i nadále a bude nabírat větší počet uchazečů,“ řekl ředitel. Prognózy podle něj říkají, že problém s nedostatkem lékařů se bude prohlubovat. „Kdyby v letošním roce došlo k navýšení počtu studentů lékařských fakult, tak se to projeví až za deset let. Máte šestileté studium a potom postgraduální vzdělávání, které je mezi čtyřmi – pěti lety, takže člověk je jaksi platný za deset let, což je hrozně dlouhá doba,“ řekl Němeček.

Ještě více se podle něj bude prohlubovat nedostatek zdravotních sester. Nemocnicím tak zřejmě nezbude nic jiného než zaměstnávat cizince. Fakultní nemocnice jich má nyní desítky, většina ze Slovenska.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!