Fakultní nemocnice Plzeň postaví pavilon chirurgických oborů

Lochotín

Fakultní nemocnice Plzeň postaví do roku 2022 až 2023 ve svém hlavním areálu na Lochotíně pavilon chirurgických oborů. Bude mít 450 lůžek. Stavba si vyžádá investici dvě miliardy korun. Ze 70 procent ji bude financovat stát z rozpočtu, zbytek dá nemocnice.

„Jsme jedinou fakultní nemocnicí, která má v této chvíli registraci správnosti investice a potvrzení, že finanční prostředky přijdou (že budou alokované ve státním rozpočtu),“ uvedl ředitel nemocnice Václav Šimánek. Investici připravuje tři roky.

Nemocnice teď vyhlašuje soutěž na projektanta; projekt bude zpracovávat zhruba rok. Poté nemocnice požádá o územní rozhodnutí. „Mohlo by se začít stavět v příštím roce, ale spíše si myslím, že na jaře 2020,“ uvedl.

Investice bude rozdělená do několika let. „Byl bych rád, kdybychom v roce 2022 nebo 2023 mohli stěhovat,“ uvedl ředitel. Nový pavilon, který je od roku 2015 zařazen mezi strategické investice vlády, vznikne na pozemku současného parkoviště naproti gynekologické klinice. Bude v něm chirurgie, ortopedie, neurochirurgie, urologie a ARO.

Do roku 2025 chce vedení nemocnice přestěhovat část klinik z druhého areálu na Borech do uvolněných prostorů na Lochotíně, které se budou muset modernizovat. „Aby už v roce 2025 byla nemocnice plnohodnotná a úplně jsme opustili borský areál,“ uvedl. Na Lochotín se z Bor přestěhuje II. interní klinika, kožní, klinická farmakologie, krční a do nového pavilonu urologie.

Objekty na Borech, které patří státu, vrátí fakultní nemocnice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který bude jednat o jejich převodu či prodeji. Je to ideální rozvojová zóna pro sociální sféru, malometrážní mezigenerační bydlení, uvedl ředitel.

Bývalá vojenská nemocnice, která je vedle současného areálu na Borech, zůstane malou nemocnicí, která obslouží centrum města a část jihu Plzeňska. „Chtěli bychom tam ještě posílit následnou péči, tedy léčebnu dlouhodobě nemocných a rehabilitaci, aby to pro nás byla taková záloha a měli jsme tam lůžka, která budeme moci využít,“ dodal.

Ohodnoťte tento článek!