Fakultní nemocnice porušovaly u mladých lékařů zákoník práce

Rozsáhlá kontrola Státního úřadu inspekce práce odhalila porušování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání lékařů na tzv. částečné úvazky.

Na nekalou praxi, kdy fakultní nemocnice zaměstnávají lékaře na minimální úvazky (0,1 apod.) s tím, že jsou nuceni vykonávat práci v rozsahu celé pracovní doby, upozorňovali mladí lékaři opakovaně. Nyní konečně MPSV zveřejnilo výsledky kontroly, která proběhla v 5 fakultních nemocnicích v Praze a v Brně. Kontrolováno bylo celkem 140 zaměstnanců – mladých lékařů v přípravě na atestaci.

Za zvláště závažný nedostatek lze považovat nález, že u lékařů nebyla vedena ze zákona povinná evidence pracovní doby, což je samozřejmě osvědčený prostředek, jak zkomplikovat jakoukoli přesnou kontrolu porušování zákona.

V jakém postavení mladí lékaři jsou, se ukázalo také v průběhu kontrol inspektorátu práce – lékaři se často ocitali pod tlakem svých nadřízených ohledně toho, jak vypovídat. I přes zjištěná pochybení tak výsledky šetření nemohou postihnout celou hloubku tohoto letitého problému.

Inspektorát práce ve svém nálezu zároveň upozorňuje na nutnost u studentů postgraduálního studia oddělit dobu skutečného studia a výzkumné činnosti od doby, kdy tito studenti-lékaři poskytují léčebně preventivní péči, za kterou jim náleží mzda.

Úloha řešit tuto situaci leží především na bedrech ministerstva zdravotnictví, které musí definovat problematiku kombinace specializačního vzdělávání a postgraduálního studia. Společně s ministerstvem školství musí být taktéž zajištěno, aby prostředky určené na studijní stipendia v postgraduálních studijních programech nebyla využívána jako náhražka mzdy těmto lékařům vykonávajícím práci pro dotčená zdravotnická zařízení.

Občanské sdružení Mladí lékaři je připraveno s oběma ministerstvy o návrzích a konkrétní podobě opatření seriózně jednat.

Ohodnoťte tento článek!