Fakultní nemocnice v Plzni čeká na 400 milionů

Osm českých nemocnic si stěžuje na ministerstvu zdravotnictví kvůli tomu, že jim pojišťovny nezaplatily za péči v prvním pololetí. Problémy s placením má podle ředitelky Fakultní nemocnice v Plzni Jaroslavy KUNOVÉ i plzeňská nemocnice…

Plzeň –

Osm českých nemocnic sdružených v Asociaci českých a moravských nemocnic si stěžovalo na ministerstvu, podali jste také stížnost?

V této asociaci jsou sdruženy krajské nemocnice, ale i asociace fakultních nemocnic už si v minulosti stěžovala kvůli neplacení pojišťoven, ale platební morálka se stejně nezlepšila.

S jakými problémy se potýkáte?

Uvedu příklad. Když v nemocnici leží pacient od května do června, účtujeme pojišťovnám péči až po propuštění pacienta. I když je dohodnutá lhůta splatnosti 20 dnů, dostáváme zaplaceno ještě o padesát dnů později.

Takže za pacienta propuštěného na konci června dostaneme zaplaceno až v září. V současné době evidujeme pohledávky po lhůtě splatnosti za pojišťovnami ve výši 379 milionů korun.

Takže už jste se s tím smířili?

Naučili jsme se s tím žít, protože žádné stížnosti nepomohly.

Jaké důsledky mají pro nemocnice takto vysoké pohledávky?

Kdybychom dostali včas zaplaceno, mohli bychom se svými dodavateli například léků či zdravotnického materiálu uzavřít mnohem výhodnější smlouvy.

Takto musíme dohadovat smlouvy i s 90denní dobou splatnosti, ale samozřejmě za mnohem méně výhodných finančních podmínek. Peněz, z kterých inkasujeme úroky, máme tedy na účtě mnohem méně.

JITKA ŠRÁMKOVÁ, Plzeňský deník

Fakultní nemocnice v Plzni čeká na 400 milionů
Ohodnoťte tento článek!