Fakultní nemocnice vítá iniciativu týkající se novely zákoníku práce

…náměstek ministra zdravotnictví se svými spolupracovníky bude situaci monitorovat zhruba do konce března. Začátkem dubna pak svolá poradu všech zainteresovaných subjektů, kde budou zvažována eventuální opatření legislativního charakteru…

Podobně jako další zdravotnická zařízení i Fakultní nemocnice (FN) v Plzni byla od prvního ledna postavena před řešení problémů se zavedením novelizovaného zákoníku práce.

„Jedná se především o faktické zajišťování některých pohotovostních služeb. Stanovené počty hodin přesčasové práce totiž nesmějí překročit 416 hodin za rok, u pohotovostních služeb na telefonu pak 400 hodin za stejné časové období. Samozřejmě že se snažíme dostát liteře zákona. Pohotovosti jsme zajistili. Ale na takových odděleních, jako je ARO, to jde jen těžko. Když se musí dodržet vybírání náhradního volna, mohlo by dojít ke snížení objemu péče. Tolik odborníků nemáme a jejich výchova chce nějaký čas,“ řekla Právu Jaroslava Kunová, ředitelka FN. I proto uvítala iniciativu poslankyně Milady Emmerové, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, České lékařské komory, Lékařského odborového svazu a dalších, kteří v tomto směru začali jednat.

„Pracuji v plzeňské FN již 33 roků, takže situaci znám. Limit přesčasové práce a pohotovostních služeb stanoví zákon nejen s ohledem na plánovaný vstup do Evropské unie (EU), ale i proto, že je prosazován Českou lékařskou komorou, Lékařským odborovým klubem a podobně. Je nám jasné, že se musíme postupně přizpůsobovat poměrům v EU, ale na druhé straně bez jednotných nebo velmi podobných organizačních změn v našem zdravotnickém systému je tento požadavek těžko průchodný. Mám na mysli především naši trvalou snahu, aby péče o nemocné byla zdokonalována, a nikoliv naopak,“ uvedla M. Emmerová.

V tomto směru již našla podporu u Ministerstva zdravotnictví a jeho náměstků, ale i u místopředsedy vlády Vladimíra Špidly a dalších. Výsledek jednání s nimi, spolu s Odborovým svazem zdravotnictví i ČLK a LOK je ten, že náměstek ministra zdravotnictví se svými spolupracovníky bude situaci monitorovat zhruba do konce března. Začátkem dubna pak svolá poradu všech zainteresovaných subjektů, kde budou zvažována eventuální opatření legislativního charakteru. „Věřím, že společně najdeme schůdnou cestu, aby byla adekvátně zajištěna nepřetržitá péče o nemocné bez rozdílu v celé republice. Mezitím je ale nutno promýšlet organizační změny v systému zdravotnictví tak, abychom se brzy mohli normám EU zcela přizpůsobit. Doufám, že zmíněné kroky zdravotníky uklidní a že bude diskutovaný problém v dohledné době vyřešen,“ dodala Emmerová, která také v tomto duchu již ředitelku FN informovala otevřeným dopisem.

Ohodnoťte tento článek!