Fakultní nemocnice získala významnou akreditaci

nemocnice, chodba

Jako první v republice získala ostravská fakultní nemocnice mezinárodní akreditaci Joint Commission International. „Vydali jsme se cestou světové extratřídy,“ říká její ředitel Svatopluk Němeček.

Kvalitu a bezpečí služeb ve Fakultní nemocnici Ostrava prověřil na přelomu června a července akreditační audit Joint Commission International (JCI).Týmakreditačních inspektorů ze zahraničí prověřoval připravenost nemocnice pět dní.

„Fakultka“ prošla touto náročnou zkouškou úspěšně. Jako první nemocnici fakultního typu s tak širokýmspektremposkytovaných služeb se jí podařilo mezinárodnícertifikátkvalityzískat.

„Zhodnotilo se tak intenzivní úsilí, které jsme více než dva roky přípravě k získání akreditace JCI věnovali. Zároveň tento úspěch výrazně posílil prestiž naší nemocnice nejen v České republice, ale i v zahraničí. Mezinárodní certifikát dává našim pacientům jistotu, že přicházejí do zdravotnického zařízení, které usiluje v maximální míře o kvalitu péče a jejich bezpečí,“ říká Svatopluk Němeček, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava.

Mezinárodní akreditace jsou podle něj celosvětovým trendem, kterému se dříve či později budou muset přizpůsobit všechny ostatní nemocnice.

Držitelem tohoto mezinárodního certifikátu je v současné době jen něco málo přes dvě stě nemocnic na celém světě, z čehož zhruba jen osmdesát nemocnic se nachází na území Evropské unie.

Audit je prováděn systémem nazvaným Stopař, který prověřuje křížově a do velké hloubky každý klíčový proces.

Inspektoři se nezaměřují jen na kvalitu péče na daném konkrétním zdravotnickém pracovišti, nýbrž „stopují“ průchod pacienta celou nemocnicí od příjmu přes jeho překlad až po propuštění, a zajímají se o vše, co do procesu péče o tohoto konkrétního pacienta vstupuje a mohlo by být potenciálně rizikové.

„Jedná se například o funkčnost a připravenost zdravotnické techniky, dostupnost léků a pomůcek pro kardiopulmonální resuscitaci, včasnost a bezpečnost předávání zdravotnické dokumentace, postupy pro případ nutnosti evakuace, ale i o kvalifikaci zdravotníků, kteří o pacienta pečují,“ vysvětluje ještě Němeček.

Fakultní nemocnice získala významnou akreditaci
Ohodnoťte tento článek!