Finanční injekce Hornické nemocnici

Blíže neurčenou částkou řádově v miliónech korun chce koncern Ostravsko-karvinské doly pomoci z nesnází Hornické nemocnici v Karviné…

Oznámil to v těchto dnech mluvčí OKD Radek Chalupa, podle něhož má být částka určena na rekonstrukci ústavu a také na nákup moderní medicínské techniky.

Hornická nemocnice v Karviné kdysi skutečně sloužila téměř výlučně pro zdravotní péči o horníky, po zrušení Závodního ústavu národního zdraví však byla zprivatizována akciovou společností. V Karviné tak vedle sebe působí dvě velké moderní nemocnice, které dnes poskytují péči nejširší veřejnosti. Hornická nemocnice však má značné ekonomické problémy, v loňském roce byla nucena zrušit chirurgické oddělení a propustit osm desítek zaměstnanců. „Jako každá akciová společnost si nemůžeme dlouhodobě dovolit hospodařit se záporným výsledkem,“ vyjádřil se ředitel nemocnice Ivo Němeček. „V uplynulém roce jsme hospodařili s nulou, ovšem za cenu obrovských úspor, jež zapříčiňují ztrátu naší konkurenceschopnosti.“

Podle vyjádření předsedy představenstva OKD Viktora Koláčka důlní společnost chce finanční injekcí zdravotnickému zařízení, jež se v Karviné těší značné popularitě, pomoci v nepříznivé ekonomické situaci. „Hlásíme se k odpovědnosti vůči prostředí, v němž vykonáváme těžební činnost,“ zdůraznil Koláček. „Naše pomoc neznamená náš vstup do akciové společnosti nemocnice. Pomoc zrealizujeme formou sponzorského daru, který je určen na rekonstrukci a nákup špičkového zdravotnického zařízení,“ uvedl mluvčí OKD Chalupa a vysvětlil, že OKD má zájem na tom, aby se nemocnice v budoucnu profilovala tak, aby poskytovala komplexní péči zaměstnancům dolů.

„V případě, že by se OKD rozhodly investovat do obnovy zrušených oddělení, jako chirurgie a resuscitace, pak máme naději na to, že budeme znovu přijímat zaměstnance,“ řekl našemu listu ředitel Hornické nemocnice Ivo Němeček.

Ohodnoťte tento článek!