Firma Diag Human zažalovala Česko u soudů v Nizozemsku a Belgii

Firma Diag Human opět zažalovala Česko u zahraničních soudů kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou, tentokrát v Nizozemsku a Belgii. Firma již s podobným krokem v pěti zemích neuspěla. Ministerstvo zdravotnictví loni oznámilo, že stát spor definitivně vyhrál, Diag Human s tím nesouhlasí.

Firma se údajně snaží soudy přesvědčit, že je vymahatelné rozhodnutí z roku 2008, které jí přiřklo 12 miliard korun, a neplatí odvolání České republiky, na jehož základě arbitráž pokračovala.

Česko již uspělo v podobných dílčích sporech s Diag Human u soudů v Rakousku, Francii, Švýcarsku, Velké Británii a USA.

Podle ministerstva zdravotnictví skončil spor loni, kdy skončilo přezkumné řízení výsledku arbitráže z roku 2008. Rozhodci se podle úřadu ztotožnili s názorem státu, že o věci už bylo jednou rozhodnuto v roce 2002, když rozhodčí senát potvrdil, že má stát zaplatit Diag Human 326 milionů korun za poškození dobrého jména. Stát peníze vyplatil, takže všechno, co se stalo poté, postrádá podle ministerstva právní účinky.

Kauza začala v roce 1991, kdy ministerstvo vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. Předběžně dohodlo, že přijme nabídku dánské firmy Novo Nordisk a jejího českého partnera Diag Human (do roku 1993 Conneco). Firmy ale neobstály. V roce 1992 tehdejší ministr Martin Bojar napsal Novo Nordisk, že nevyhrála, protože se spojila se firmou Conneco. V roce 1995 pak Diag Human začal po státu požadovat náhradu půl miliardy korun ušlého zisku po přerušení spolupráce s Novo Nordisk.

Ohodnoťte tento článek!