Firma Purum odmítla tvrzení KZ ohledně skladování odpadů

Krajská zdravotní, Ústí nad Labem,

Společnost Purum se ohradila proti vyjádření Krajské zdravotní (KZ) ohledně skladování a likvidace odpadů. Podnik odmítl podezření, že odpady končily neupravené na skládce odpadů a že falšoval doklady. Krajská zdravotní, která sdružuje pět nemocnic v Ústeckém kraji, dnes uvedla, že na svých vyjádřeních trvá.

Zdravotnický odpad neskončil podle Andrey Exnerové z firmy Purum nikde jinde, než skončit měl. „Dodržujeme všechny legislativní požadavky,“ řekla Exnerová. KZ před dvěma týdny napsala v tiskové zprávě, že byla uvedena společností Purum v omyl, že jsou nebezpečné odpady odváženy do místa, kam ve skutečnosti vůbec nebyly odvezeny, podle Krajské zdravotní se tak lze obávat, že nebezpečné odpady končily bez úpravy na skládce komunálního odpadu. „Jelo to do zařízení (Ekopur), kde se odpad rozdrtí a sterilizuje a vytvoří se z toho odpad, který se používá ke spalování. A druhou část vozíme do SUEZu přímo do spalovny,“ uvedla Exnerová.

Věcí se zabývá Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). „Případ šetříme a do doby jeho ukončení nemůžeme sdělit více informací,“ řekla mluvčí inspekce Jana Jandová. Při kontrole dokladů na základě požadavku inspekce bylo podle Exnerové zjištěno, že na ohlašovacím listu chybí uveden druhý dopravce, který dopravuje tyto odpady do koncového zařízení. „Došlo tímto pouze k administrativnímu pochybení a tato nesrovnalost byla bezprostředně projednána s Krajskou zdravotní a následně opravena. V žádném případě se nejednalo o falzifikáty,“ zdůraznila.

KZ uvedla, že kontrolou ČIŽP bylo zjištěno, že zástupce společnosti Purum pozměňoval ohlašovací listiny a vytvářel falzifikáty. „Krajská zdravotní na uvedených vyjádřeních trvá. Uvedené skutečnosti vyplývají z kontroly České inspekce životního prostředí a jsou uvedeny v protokole o kontrole ze dne 10. května 2018,“ řekla právnička KZ Kateřina Rothová.

Krajská zdravotní počátkem července uvedla, že jen minimálně spolupracovala s firmou První chráněná dílna spojovanou s podnikatelem Tomášem Horáčkem obviněným kvůli podezření na manipulace se zakázkami v některých pražských nemocnicích. V tiskové zprávě tehdy KZ napsala, že s První chráněnou dílnou už spolupráci ukončila. Za platnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek První chráněná dílna uspěla v KZ podle tiskové zprávy pouze v jedné z jejích šesti účastí. Sedmou účastí byla veřejná zakázka na odvoz a likvidaci odpadu. Do této zakázky se První chráněná dílna podle KZ přihlásila ve sdružení právě se společností Purum. Protože nabídla nejnižší cenu, zakázku získala a zajišťovala odvoz a likvidaci odpadů do konce letošního května, kdy KZ podle své tiskové zprávy spolupráci ukončila.

Ohodnoťte tento článek!