Firmy a podnikatelé ve Zlínském kraji dluží VZP 1,6 miliardy Kč

Jen kontroly v 1. pololetí letošního roku přitom odhalily dluhy za více než 160 milionů korun. Do celkového dluhu jsou započítány pohledávky na pojistném a penále za posledních 10 let, očištěny o nedobytné pohledávky a část dluhů…

ZLÍN – Téměř 1,6 miliardy Kč dluží Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) firmy a samoplátci ze Zlínského kraje. Jen kontroly v 1. pololetí letošního roku přitom odhalily dluhy za více než 160 milionů korun. „Od vystavení platebního výměru po uznání našich nároků soudem uplyne dlouhá doba. Dluhy tak

neustále rostou,“ řekla včera Aja Kaszonyiová ze zlínské VZP.

Do celkového dluhu jsou započítány pohledávky na pojistném a penále za posledních deset let, očištěny o nedobytné pohledávky a část dluhů, které odkoupila Česká konsolidační agentura (ČKA). Téměř 80 procent z celkové částky dluží VZP firmy, které přestože provedly srážky ze zaměstnaneckých mezd, pojistné neodvedly.

K největším dlužníkům patří například Letecké závody Kunovice, Otrokovické papírny, kožedělné družstvo Svedrup, Agrotonz Tlumačov nebo slavičínská Detona, jejichž jednotlivé dluhy se pohybují kolem 20 milionů korun.

Osoby samostatně výdělečně činné mají u VZP dluhy výrazně nižší. Například za Františkem Šerým, stavitelem firmy Luhstav Luhačovice, má však VZP pohledávky za více než čtyři miliony korun. Jaroslav Orsák z Valašských klobouk dluží téměř dva miliony.

„Přestože dluhy nikomu odpustit nemůžeme, jsme ochotni v jednotlivých případech řešit situaci dlužníků individuálně. Po dohodě můžeme s přihlédnutím na momentální ekonomickou situaci stanovit splátkový kalendář, který umožní dlužníkům dluh postupně umořovat,“ konstatoval ředitel uherskohradišťské VZP Ladislav Čech. V případě, že dlužné firmy s VZP nekomunikují, přistupuje pojišťovna po uznání nároků soudy k dalším krokům, včetně obstavení účtů či exekuce. Část dluhů, zejména od firem v konkurzu nebo v likvidaci, je však i přes veškeré úsilí VZP nevymahatelná.

V celé České republice dluží neplatiči pojistného zhruba 13 miliard korun. Podle ředitelky VZP Jiřiny Musílkové se z nich dá vymoci asi desetina. Loni vydala VZP na péči 102 miliardy, příjmy činily jen 96 miliard. Pojišťovna proto musela prodloužit platební lhůty, závazky po lhůtě splatnosti stouply na konci roku na 2,5 miliardy.

Pohledávky VZP vůči neplatičům pojistného ve Zlínském kraji

(Údaje poskytla Všeobecná zdravotní pojišťovna)


(mil. korun) Kroměříž Uh.Hradiště Vsetín Zlín kraj

Pohledávky celkem 195 247 480 670 1592

Pohledávky za podniky 121 230 350 510 1211

Pohledávky za 11 33 39 79 162

1. pololetí


Ohodnoťte tento článek!