Fišerovy návrhy vládní rada smetla

Debaklem skončila pro ministra Bohumila Fišera jednání Legislativní rady vlády o návrzích důležitých zdravotnických norem. Fišerův úřad je dostal nazpět se záplavou připomínek a musí podle nich přepracovat předlohu zákona o zdravotnickém zařízení, zákona o státní správě a samosprávě ve zdravotnictví, péči o zdraví lidu a transplantační zákon. První dva se musejí dokonce spojit v jeden…

Praha – Zemanovu kabinetu mají být návrhy předloženy znovu do 10. srpna. Klíčová zdravotnická legislativa tak nabírá ještě větší zpoždění – sociálnědemokratická vláda se jí měla zabývat už mnohem dříve. Zdravotnické odbory i Česká lékařská komora (ČLK) to považují za velké minus Fišerova působení v čele resortu.

„Tyto zákony mají velkou společenskou podporu, která byla na jednání tripartity zjevná. Všichni uznávají, že jsou potřeba. Neschopnost Fišerova úřadu dotáhnout jejich zpracování do konce ohrožuje splnění této společenské zakázky,“ řekl včera předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Jiří Schlanger, který zejména legislativní zpracování návrhů, kromě transplantačního zákona, považuje za velmi špatné. Legislativní rada podle něho zdrtila například návrh zákona o státní správě a samosprávě ve zdravotnictví kvůli tomu, že u státní kontrolní činnosti odkazuje pouze na zákon o kontrole. Ten však řeší jen formální a nikoliv její obsahovou a personální stránku. „My jsme na tento nedostatek několikrát upozorňovali, ale bylo to marné,“ dodal Schlanger.

Prezident ČLK David Rath zdůraznil, že absence zákona o státní správě a samosprávě ve zdravotnictví a zákona o zdravotnickém zařízení znamená denně proplýtvání spousty peněz. Bez správních a dozorčích rad v nemocnicích, s jejichž novou podobou tato legislativa počítá, je podle něho využití veřejných peněz v lůžkových zařízeních neefektivní. „Tyto zákony považuji za klíčové,“ uvedl.

Předlohu zákona o zdravotní péči označil Rath za zcela špatnou. Řekl, že je popisná, nepřehledná, nesrozumitelná, vzdálená moderní západoevropské legislativě. „Návrh vycházel z ryze komunistické normy z roku 1966, převzal její dikci i celé pasáže. Je v něm hodně slov a vět, přitom věci, které je potřeba upravit, nejsou většinou ošetřeny,“ prohlásil.

Rath se shoduje se Schlangrem, že už dříve čekali od ministra Fišera ráznější postoj vůči jeho legislativnímu oddělení. „Pokud nejsou jeho pracovníci schopni překročit svůj stín, měli by si zjednat externí odborníky,“ míní prezident ČLK.

Ivana Kněžínková, Hospodářské noviny, 6.6.2001

Ohodnoťte tento článek!