FN KV nemá ještě podepsány dodatky s VoZP a ČNZP

Dodatky ke smlouvě o úhradě péče za l. pololetí tohoto roku má pražská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady podepsány už s Všeobecnou zdravotní pojisťovnou a dalšími čtyřmi ze šesti zaměstnaneckých zdravotních pojištoven, se kterými udržuje smluvní vztah…

Na tiskové konferenci 7. června to sdělila ředitelka nemocnice MUDr. Marie Alušíková. Dodatky nebyly podle jejích slov podepsány zatím s Vojenskou zdravotní pojišťovnou a s Českou národní zdravotní pojišťovnou. „Podařilo se nám nalézt akceptovatelná řešení, která umožní zachovat objem poskytované péče alespoň na úrovni loňského roku,“ uvedla k jednáním s pojišťovnami o dodatku ke smlouvě. U některých z nich se nemocnici podařilo prosadit do dodatků přímé platby pro některé obory. „Jednání byla delší, protože jsme se snažili dohodnout tak, aby nedošlo k omezení péce. To se podařilo,“ dodala.

Pokud jde o hospodaření nemocnice, konstatovala, že je stejně jako v loňském roce zatím v plusu, i když v důsledku navyšování mezd není kladný výsledek tak vysoký. Zároveň zdůraznila, že jakékoli další navyšování mezd by znemožnilo nemocnici za daného objemu poskytované péče udržet vyrovnané hopodaření. Vyrovnané hopodaření udržela nemocnice zejména díky vnitřních restriktivním opatřením, která podle slov M. Alušíkové nepoškodila ani zaměstnance, ani pacienta. Jedná se zejména o úspory na opravách a údržbě, na nákupu prádla, v objemu telefonních účtů, ale i v systému nemocniční dopravy. „Museli jsme sahnout až na dno rezerv,“ zdůraznila. Ředitel pobočky VZP pro Prahu Ing. Josef Čekal na téže tiskové konferenci sdělil, že VZP zatím nemá podepsané dodatky ke smlouvě o úhradě plateb za první pololetí tohoto roku pokud jde o Prahu s FN Motol a VFN. Podpis je však prý už ale záležitostí dnů. (il)

Ohodnoťte tento článek!