FN Plzeň koupila za 60 mil. Kč vybavení k léčbě mozkových příhod

Plzeňská fakultní nemocnice získala s pomocí dotace EU Několik desítek přístrojů a vybavení pro léčbu pacientů s cévními mozkovými příhodami. Díky investici za 60 milionů korun, ze které dotace kryla 85 procent, pořídila nemocnice zařízení pro prevenci, léčbu a rehabilitaci pacientů s cévními mozkovými příhodami.

Léčbou iktů, které jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí dospělých v ČR, se zabývají cerebrovaskulární centra. V Plzeňském kraji je pouze ve FN Plzeň. Za letošní první pololetí léčilo 520 pacientů s akutními ikty, řekl dnes novinářům přednosta neurologické kliniky FN Plzeň Jiří Polívka.

V Česku postihne cévní mozková příhoda asi 300 lidí na 100.000 obyvatel ročně, to je až o polovinu více než ve vyspělých zemích Evropy, uvedl. Pacientů s iktem je v ČR nyní registrováno na 16.000. Až 86 procent z nich trpí vysokým krevním tlakem, vysoké procento má také další rizikové faktory – cukrovku, problémy se srdcem, kouří a podobně.

„Naprostou většinu cévních mozkových příhod, až čtyři pětiny, představují ischemické poruchy, tedy nedokrvení mozku. Ucpe se nějaká céva, nedokrví se mozek a částečně se může poškodit,“ uvedl Polívka. Asi 20 procent cévních mozkových příhod představuje krvácení, kdy například praskne céva či výduť (aneurysma).

Při nedokrvení mozku se lékaři rozhodují pro druh léčby podle nálezu a hlavně podle času od vzniku stavu. „Cílem je, aby co nejvíce pacientů mohlo podstoupit trombolýzu,“ uvedl Polívka. To znamená, že nejdéle do 4,5 hodiny po vzniku příhody lékaři podají pacientovi lék, který je schopný rozpustit cévní uzávěru v mozku. Plzeňské centrum má v ČR nejvyšší podíl takto léčených pacientů – provede kolem 200 trombolýz ročně. Letos za první pololetí je to téměř 25 procent pacientů s akutními ikty.

Nové vybavení, které nemocnice získala, zahrnuje například resuscitační lůžka, lůžka pro jednotku intenzivní péče, ventilátory pro umělou plicní ventilaci, monitorovací a zobrazovací přístroje, operační stůl, operační mikroskop či přístroje pro rehabilitaci končetin ochrnutých v důsledku cévní mozkové příhody.

Péči o pacienty s iktem nabízí v ČR deset komplexních cerebrovaskulárních center v krajích, k tomu je přes 20 menších center, v každém kraji jedno až dvě. Výjimkou je Plzeňský kraj, kde je pouze komplexní centrum v Plzni. Navíc poskytuje i specializovanou péči pacientům z Karlovarského kraje.

Dovybavení a obnova přístrojů cerebrovaskulárního centra je jedenáctým projektem FN Plzeň s pomocí dotace EU v posledních pěti letech. Celkem v nich z integrovaného operačního programu získala pro vybavení za zhruba půl miliardy korun, dodal ekonomický náměstek nemocnice Viktor Wendler.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!