FN Plzeň se pouští do dalšího průzkumu spokojenosti pacientů

senioři, nemocnice

Fakultní nemocnice Plzeň osloví stovky pacientů lůžkových oddělení, aby se zapojili do průzkumu spokojenosti s nemocniční péčí. Průzkum podle metodiky doporučené ministerstvem zdravotnictví se v Plzni provádí pošesté.

Loni se konal v 15 nemocnicích a ústavech řízených přímo ministerstvem. Hodnocení pacientů zařadilo FN Plzeň mezi nejlepší zařízení v zemi do kategorie A plus jako výrazně nadstandardní. Tento standard, kdy spokojenost pacientů přesáhla 81 procent, si chce nemocnice udržet, řekla ČTK její mluvčí Renata Jenšíková.

Dotazníky budou pacienti dostávat celý duben na lůžkových odděleních před propuštěním z nemocnice.

„Hodnotí například spokojenost s přijetím do nemocnice, se zachováváním respektu, ohledu a úcty, s koordinací a integrací zdravotní péče, se způsobem a formou informování o jejich stavu, s pohodlím, s citovou oporou, se zapojením rodiny a blízkých či s propuštěním z nemocnice a navazující nemocniční péčí,“ vyjmenovala mluvčí.

Poslední průzkum, jehož se v Plzni účastnilo přes 2500 pacientů, ukázal celkovou spokojenost s nemocnicí 81,3 procenta, podobně jako o rok dříve.

Nejvíce byli spokojeni pacienti na klinice TRN (plicní), na hematoonkologii, oční klinice, ortopedii, onkologii a na plastické chirurgii, naopak nejméně spokojeni byli na druhé interní klinice a na chirurgických klinikách A a C. Celková spokojenost se sestrami byla 80,6 procenta a s lékaři 79,4 procenta.

V dotazníku odpovídají dospělí pacienti, kteří stráví na sledovaných lůžkových odděleních nejméně jednu noc. Zdravotníci nesmějí do vyplňování jakkoliv zasahovat ani pomáhat. Výsledky průzkumu by měla mít nemocnice k dispozici na podzim.

„FN Plzeň jeho výsledky používá také jako jeden z nástrojů hodnocení svých zdravotnických pracovišť a výsledky se promítají například do výše mimořádných odměn pro zdravotníky,“ doplnila Jenšíková.

Ohodnoťte tento článek!