FN Plzeň zřídila speciální oddělení pro úrazovou péči o seniory

Nové oddělení gerontotraumatologie, specializované pracoviště zaměřené na péči o seniory s úrazem, zřídila plzeňská fakultní nemocnice. Údajně je první v ČR.

Reaguje tak na rostoucí počet lidí v důchodovém věku, ale především chce specializovanou komplexní péčí pomoci vrátit lidi nad 65 let po úrazu co nejdříve k předchozí kvalitě života.

Oddělení má 15 lůžek, na nichž se od konce listopadu vystřídalo kolem stovky pacientů, řekl přednosta Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Karel Koudela.

„Staří lidé potřebují větší péči, je to nutné, pokud má mít léčba smysl,“ poznamenal. Na oddělení se zdravotníci snaží co nejvíce zkrátit dobu od přijetí do nemocnice po operaci a následně rychle zahájit rehabilitaci. Spolupracují proto úzce s dalšími odborníky – anesteziology, internisty, lékaři geriatrie, rehabilitace i s psychology.

Lékaři a zdravotnický personál se také se staršími pacienty více baví a i opakovaně jim vysvětlují, co se jim stalo, jak se budou léčit a podobně.

„Starší lidé jsou často zmatení, probudí se a vůbec neví, že byli operováni,“ vysvětlil zástupce přednosty Tomáš Pavelka.

Zvláštní péče a zrychlený postup jsou podle něj u seniorů velmi důležité, zmenšují počet komplikací a mnohdy mohou i zachránit život.

K nejčastějším úrazům seniorů patří zlomeniny krčku a zlomeniny v horní části stehenní kosti či úrazy páteře. Až u 30 procent starých lidí může vést zlomenina krčku k úmrtí.

Oddělení má zvýšený počet pracovníků. Jeho zaměstnanec seniora provází už od příjmu nemocnice, snahou je také rychle utlumit bolest. Co nejrychleji se pak lékaři postarají o přesnou diagnózu a provedou vyšetření.

Je přitom třeba zohlednit další nemoci související s věkem, jako jsou nemoci srdce, cukrovka, řídnutí kostí a podobně.

Všechny tyto komplikace lékaři gerontotraumatologie konzultují s odborníky z jiných oborů, s anesteziologem také stanoví co nejrychleji nejvhodnější anestezii pro operaci. Po operaci se co nejrychleji zahajuje rehabilitace.

Ohodnoťte tento článek!