FN u sv. Anny představila program

Snížení počtu nezdravotnických pracovníků o více než tři desítky a racionalizační i úsporné kroky ve všech oblastech čekají brněnskou Fakultní nemocnici u sv. Anny, jejíhož řízení se začátkem listopadu ujal MUDr. Roman Kraus namísto Michala Pohanky, který byl jmenován náměstkem ministra zdravotnictví…

Hlavním cílem nového ředitele je snížení nákladů

Kraus, který byl od roku 1994 lékařským náměstkem ředitele, informoval v pátek o ekonomických problémech nemocnice. Deficit dosáhl ke konci září 400 miliónů korun. Proti loňsku je to sice o 30 miliónů méně, ale má to neblahé důsledky na plynulost peněžních toků a zejména spolupráci s dodavateli.

Podle Romana Krause se na této skutečnosti podílelo mnoho faktorů. Na rozdíl od jiných nebyla tato nemocnice ve své historii oddlužena.

Její zaměření na akutní, specializované s superspecializované výkony, jejichž náklady dramaticky rostou, je v nesouladu se způsobem placení paušálními platbami zdravotních pojišťoven se sazebníky z roku 1993.

Tresty za péči o transplantované

„I když jsme v posledních dvou letech snížili náklady na léčbu a zdravotnický materiál a v nákladech na jeden bod jsme se dostali na třetí nejlepší místo v republice, platby pojišťoven pokrývají jen 76 procent těchto nákladů,“ uvedl Kraus.

Kromě problémů, které mají všechny nemocnice, musí se FN u sv. Anny potýkat navíc se sankcemi pojišťoven za překračování limitů na imunosupresiva.

Transplantace orgánů jsou v Brně sice záležitostí organizačně samostatného Transplantačního centra, ale ambulantní péče o většinu jeho pacientů je věcí FN u sv. Anny.

„Transplantovaných, jimž je nutno doživotně podávat tyto drahé léky, přibývá. My jsme každoročně trestáni mnohamiliónovými sankcemi za to, že jim tyto léky předepisujeme, ačkoli jinam nemohou jít,“ poukázal Kraus na absurditu systému a vyjádřil naději, že nové vedení ministerstva zdravotnictví změní způsob plateb za předepisované léky.

„Navrhované řešení by znamenalo, že dostaneme určité prostředky a v jejich rámci se budeme moci pohybovat volněji. Tak budeme moci ušetřit v jiných lékových položkách na to, co je životně nevyhnutelné,“ vysvětlil Roman Kraus.

Podle nového šéfa nemocnice se krátkodobý výhled sv. Anny odvíjí od požadavku stabilizace zdravotních pojišťoven. Nelze předpokládat, že jejich platby porostou, ačkoli právě ty tvoří nyní 96 procent příjmů nemocnice.

„V těchto podmínkách nečekáme rozvoj nových specializovaných programů. Zavedené programy, jako jsou například neurologickoneurochirurgický, komplexní kardiologický či program intenzívní medicíny, však chceme udržet na dosavadní úrovni,“ dodal Kraus.

Novinkou nemocnice, která zaměstnává 2500 pracovníků, z toho 367 lékařů, bude podle něj soustředění stomatologické služby první pomoci v Brně na zdejší stomatologickou kliniku.

Jan Chmelíček, Právo

FN u sv. Anny představila program
Ohodnoťte tento článek!