Frakce ČLK pro soukromé-AKTUALIZOVÁNO!

Aby byl v ČLK více slyšet hlas soukromých lékařů, to je účel nové názorové frakce. Zakládá ji praktický lékař Zdeněk Král. Soukromí lékaři tvrdí, že současný prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek jejich zájmy navenek nehájí (viz diskuze Koho zastupuje ČLK?)…

Kromě profesních sdružení jako Sdružení praktických lékařů nebo Sdružení ambulantních specialistů má napříště jejich potřeby hájit i názorová platforma uvnitř ČLK.

„Chceme vytvořit platformu, která bude mít mandát svých členů a bude moci prosazovat jejich zájmy,“ řekl její zakladatel Zdeněk KrálZdraví.Euro.cz. Frakce chce v budoucnu také prosadit rozdělení ČLK. „Naše iniciativa povede k tomu, abychom časem mohli vytvořit samostatnou lékařskou komoru soukromých ambulantních lékařů, protože Česká lékařská komora v současné době zastupuje v podstatě nemocniční lékaře,“ vysvětlil Král.

Prezident Kubek takovou snahu odmítá. „Pokud by cílem této platformy bylo rozbití České lékařské komory, je pochopitelně mojí povinností v zájmu většiny lékařů bojovat za zachování České lékařské komory,“ řeklZdraví.Euro.cz. „Snažím se, seč mi síly stačí,“ odpověděl prezident Kubek na otázku, zda se mu daří sjednocovat lékařský stav. „K tomu sjednocování musí být dvě strany, to znamená musí být vstřícnost i na straně druhé,“ řekl a připomněl, že zástupci Sdružení praktických lékařů odmítli účast v jeho poradním týmu. Předseda SPL Václav Šmatlák z něj vystoupil poté, co nebyly splněny jeho podmínky.

Jan Jelínek, místopředseda Sdružení praktických lékařů, vyslovil pochopení s důvody vytvoření frakce. V komoře cítí tlak podporovat nemocniční lékaře. Připomněl, že návrhů, jak v komoře lépe prosazovat zájmy soukromých lékařů, je více. „Existuje myšlenka, že by komora měla své sekce, nově také ta, že by sjezd volil představenstvo podle zastoupení jednotlivých segmentů péče,“ uvedl Jelínek.

„Dříve, je to už přes osm let zpátky, komora nepřijímala rozhodnutí, která by byla v rozporu se zájmem i třeba menšinové skupiny lékařů, a snažila se orientovat na to, co v čem je konsenzus,“ poznamenal také Jelínek.

Volby představenstva ČLK a jejího viceprezidenta na blížícím se sjezdu považuje za zásadní v otázce zájmů soukromých lékařů místopředseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko. Jak dodal, spolupráce představenstva se současnými sdruženími pak musí být vyvážená i vůči jiným lékařským skupinám. „Dosavadní absenci právě této vyváženosti vidím jako jednu ze základních příčin současného stavu ČLK,“ myslí si Jojko.

O užitečnosti vzniku frakce pochybuje člen odvolaného představenstva komory a kandidát na viceprezidenta ČLK Aleš Herman. „Nemyslím, že vznik platformy zlepší komunikaci,“ řeklZdraví.Euro.cz.

(ada), www.Zdravi.Euro.cz

Více najdete v příštím čísle Zdravotnictví a medicína, které vychází 10.3.

Dále čtěte:

Koho zastupuje ČLK?


Rath: ČLK má jediná demokratický mandát zastupovat lékaře

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

MUDr.Tomáš Rozsíval

Nejde, jak tvrdí pan kolega Herman o zlepšení komunikace. Ta už je bohužel nemožná s kolegy, kteří komunikovat nechtějí.

Jde hlavně o to, eliminovat Kubka a jeho fábuly a vytvořit samostatnou plnohodnotnou Komoru soukromých lékařů, pracujících mimo nemocnice. Máme zato, že jedině tak je možné prosadit legislativu, která vytváří podmínky pro skupinu lékařů, na kterou současná Komora jaksi nemá čas.

V rámci stávajícího zákona nevidím mnoho možností a varuji každého, kdo by chtěl přistoupit na nějakou podporu jakýchsi sekcí ve stávající ČLK. My musíme z ČLK vystoupit, učinit z ní orgán s nepovinným členstvím, v němž bychom měli za čest být jejími členy. A nikoliv jako dnes, kdy se většina z nás za svou ČLK stydí.

Marie Lerchová, MUDr.

Zcela podporuji, přeji Dr. Královi hodně zdaru, a ráda se připojím k této frakci.

MUDr Jiří Kilian

Nové platformy, separační úsilí, atomisace stavu lékařského. To je vise nedobrém postavení lékařského stavu jako celku.

Uvnitř jednotlivých frakcí po času vzniknou subfrakce.

Docela zajímavé by bylo vědět, jak si osnovatel nové platformy představuje výsledek iniciativy, směřující ke vzniku Komory soukromých lékařů. Když by tedy taková komory nakonec i byla – museli by lékaři, kteří jsou spokojeni s bytím v ČLK ( např. ze sdružení některých specialistů ) přejít do té nové Komory ?

Od místopředsedy SPL Jelínka je apel na hledání konsensu zvláštně kořeněný jeho projevy na nedávno proběhlých demonstracích, zaměřenými vůči např. lékařům zaměstnancům, nebo nedávným vyjádřením dr Šmatláka o některých sdruženích amb. spec. jako jakýchsi satelitech.

Mám za to, že jdeme hodně zpět a ukazuje se především, že institut povinného členství nebyl tím nejlepším, co zákonodárce pro Zákon o Komorách zvolil. Ukazuje se i to, hněv je největší nepřítel rozumu.

Martin Vedral

Bohužel jsem znovu a znovu utvrzován o tom, že nechci být členem stávající ČLK. Svou práci ale mám rád a chci ji dále vykonávat. Alternativou je skutečně jiná komora. Odchodem Ratha se mnohé změnilo.

Milan Kubek je asi ve svých úmyslech mnohem poctivější. Nemluví již tak jako kdysi Rath o vybudování servisní organizace pro lékaře (jó, a jak to dopadlo…), mluví nyní jen o moci. Za zástěrku nekonečných smluv a dědění či prodeje ordinací schovává neuvěřitelné posílení ČLK na úkor dalších reprezentantů lékařského stavu. Vše je jen o moci.

Jsem pro silnou komoru hájící stav lékařský. Musí ale projít obrodou. ČLK nesmí být jen odnoží politické strany – jedno jaké. Prezident ČLK nesmí již nikdy být konfidentem předsedy vlády. Nemůže docházet k takovým excesům, že po desetitisícové demonstraci její aktéry prezident ČLK označí za škůdce. Nesmí docházet k takovým manipulacím, jako bylo vyhlášení „nepodpory“ protesním akcím na základě zmanipulovaného shromáždění, které nemá žádnou rozhodovací

pravomoc.

Nesmí docházet k tomu, aby nejvyšší revizní orgán ČLK bránil spravedlnosti v komoře a naopak neoprávněně stíhal na základě výmyslů své předsedkyně členskou základnu. Nemůže dojít k tomu, aby představenstvo tvořila jen reprezentace LOK a spřízněných sdružení a zcela úmyslně vytlačila reprezentanty jiného názoru.

Dlouho jsem prožíval co to je „jednomyslnost“ představenstva ČLK…. Velmi před ní varuji. Kniha by se o tom dala napsat. Nevím, zda je právně schúdná tato cesta. Rozhodně ale mají soukromí lékaři sílu na to, aby komoru změnili i v rámci stávajících pravidel. Jen mít oči otevřené a nemlčet k nepravostem. Ano, i tady vím očem píši. Dloho jsem neviděl…..

MUDr.Zdeňka Radotínská

Nemyslím,že by další frakcionování v komoře mělo plodný význam.Za to,že soukromí lékaři nejsou „slyšet“ si můžeme sami.Účast a volby na OS jsou minimální a na komoru si vzpomeneme,když nám příjde příkaz k úhradě členského poplatku.Nepovinné členství by snad vneslo trochu ducha pospolitosti a kolegiality lékařů.A zastoupení jednotlivých odborností,kterým také platíme příspěvky,by integrovánímse do vedení komory mohlo dát větší váhu. Dělení komory je jen zatloukání klínu mezi lékaře nemocniční a soukromé.

MUDr.Jitka Čišecká

Jsem v táboře těch „soukromých“,konkrétně PL pro děti a dorost.Ale ve vytváření nové další komory smysl nevidím.Pro nás nyní nejvíce znamenají naše profesní sdružení,viděla bych cestu v paritním zastoupení těchto sdružení v představenstvu komory na všech úrovních -tedy od okresů nahoru.To chce ale změny stanov a zdravý rozum.Ale zatím jsem mírný optimista.

pijavice

Jsem pro vytvoření ČLK pro soukromý sektor ve zdravotnictví. Pan Dr Kubek není mým presidenten ČLK a nechci mu platit roční příspěvky,které se ztratí v nenávratnu.Nechci aby s mých členských příspěvků byl financován jakýkoliv časopis Tempus zvláště.

MUDr.Tomáš Rozsíval

Tak tohle vlákno si otevřete a bude Vám po dnešku jasné, proč musí být jiná komora pro soukromé lékaře. Tady už jde o život.

Roman Staněk

Ač nemocniční lékař, jsem znechucen chováním nejvyšších představitelů ČLK. Bohužel jsem znechucen chováním i svých nemocničních kolegů, kteří opravdu nechápou o co se jedná. Bohužel mají pocit obrovské závisti, byť se mají velmi dobře a jejich odpovědnost končí odchodem z práce a o ekonomice neví nic , ba spíše naopak.

Ohodnoťte tento článek!