Framaceutické firmy se snaží přesvědčit, že reklama na léky je užitečná

Pokud se výrobci řídí při propagaci etickým kodexem, mají nemocní záruku, že jim lékaři předepíšou jen lék pro ně nejvhodnější. Etický kodex zakazuje firmám získávat lékaře pro předepisování svého přípravku…

PRAHA – Z reklamy na léky mají užitek nejen farmaceutické firmy, kterým tak rostou zisky, ale také pacienti. Nesmějí pro ně pořádat výlety do exotických míst pod záminkou, že se dozvědí více o novém léku.

„Kdyby někdo chtěl uspořádat pro lékaře zájezd do Alp, u nás by mu to neprošlo,“ řekl ČTK výkonný ředitel Mezinárodní asociace farmaceutických společností (MAFS) Pavol Mazan.

Potvrdil to i výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF) Lumír Kroček. „Reklama musí být pravdivá, přesná, nezavádějící a nesmí být klamavá,“ řekl ČTK.

Zákon o reklamě zakazuje propagaci léků na recept, umožňuje ji jen na volně prodejné léky. O lécích na recept se dozvědí lékaři z odborných lékařských časopisů.

Etický kodex stanoví zásady chování výrobců vůči zdravotnickým profesionálům i nejširší veřejnosti při informování o produktech. MAFS má etický kodex deset let, ČAFF od roku 2001.

Oba kodexy byly již několikrát novelizovány, nejnověji kodex MAFS letos v lednu, kodex ČAFF v těchto dnech. Novelizacemi se zpřesňují hranice pro chování firem.

Mazan upřesnil, že dříve kodex uváděl k pořádání kongresů pro lékaře pouze to, že „volnočasové aktivity nemají převažovat nad pracovními“.

Nyní jasně stanoví pravidla, která zabrání tomu, aby předepisování léčiv bylo spojeno s nějakými výhodami pro lékaře.

Mazan i Kroček přiznali, že etické komise obou sdružení se již zabývaly případy porušení kodexu, nechtěli však sdělit nic konkrétního. Porušení se podle nich týkalo například organizace školicího programu.

Firma dostala doporučení, aby si nezvala za pořadatele propagační agenturu, ale zvolila agenturu profesionální, která se na pořádání konferencí zaměřuje.

ČTK, Naďa Myslivcová kar

Ohodnoťte tento článek!