Fúze pojišťoven byl správný a nadčasový krok

Do čela České průmyslové zdravotní pojišťovny byl zvolen Jan Noga, který byl v předchozích dvou měsících pověřen jejím řízením. „Fúze pojišťoven byl správný krok s nadčasovým hlediskem, jehož opodstatněnost se prokáže v nejbližších obdobích,“ uvedl pro Zdraví.Euro.cz Jan Noga.

Byl jste zvolen novým ředitelem pojišťovny. Jaké jsou Vaše plány v nejbližší budoucnosti?

V nejbližších dnech se mimo běžných povinností hodlám zaměřit zejména na zvýšení informovanosti pojištěnců a poskytovatelů zdravotní péče o produktech a činnosti České průmyslové zdravotní pojišťovny, s cílem zajistit úspěšné dokončení náročného procesu fúze. To znamená stabilizovat portfolio pojištěnců a připravit podmínky pro další rozvoj aktivit ČPZP.

Jaké jsou aktuální problémy pojišťovny?

Obecně známou skutečností je mírný, ale trvalý pokles výběru pojistného na zdravotní pojištění, který je způsoben probíhající finanční a hospodářskou krizí. V důsledku krize firmy, plátci pojistného, řeší nepříznivý vývoj propouštěním, čímž klesá počet zaměstnanců a současně narůstá počet nezaměstnaných. Za osoby evidované na úřadech práce je plátcem pojistného stát. V průměru tak zdravotní pojišťovny za tyto pojištěnce inkasují méně finančních prostředků. Dopad to má na všechny zdravotní pojišťovny, tedy i na celý systém zdravotního pojištění. ČPZP má nicméně dostatečné finanční rezervy a problém s úhradou zdravotního pojištění zdravotnickým zařízením v letošním roce nehrozí.

Co naopak chcete udělat v dlouhodobém horizontu?
V kontextu s tím, o čem jsem hovořil v předešlé otázce, považuji za nejnutnější věnovat maximální pozornost výběru pojistného, což ve své podstatě znamená zvýšit a zefektivnit činnosti spojené s kontrolou a vymáháním pohledávek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Ve vztahu ke klientům a zdravotnickým zařízeními se ČPZP bude orientovat hlavně na podporu a další rozvoj elektronické komunikace. Posilovat pozici třetí největší pojišťovny v České republice formou zajímavých produktů pro pojištěnce ČPZP a zkvalitňovat vztahy se zdravotnickými zařízeními.

ČPZP vznikla v říjnu 2009 sloučením Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a České národní zdravotní pojišťovny, tuto fúzi kritizovalo mnoho lidí. Prospěla pojišťovnám fúze, jak se na to díváte s odstupem času?

Fúzi kritizoval opakovaně stejný okruh lidí, kterému byl trnem v oku vznik tak velkého a finančně stabilního subjektu, jakým je dnes ČPZP. Dívám se na to tak, že realizace fúze pojišťoven byl správný krok s nadčasovým hlediskem, jehož opodstatněnost se prokáže v nejbližších obdobích. Finanční a hospodářská krize totiž neskončila, ale došlo pouze k jejímu zpomalení.

Byly nějaké zásadní problémy, které bylo třeba po spojení pojišťoven řešit?

V procesu slučování zdravotních pojišťoven probíhá velice náročný proces sjednocování dat, nutných k zajištění veškerých činností, které provádí zdravotní pojišťovna, jak z hlediska časového, tak i z hlediska pracnosti. Dílčí problémy, které pojišťovna musela řešit, jsou z velké části odstraněny a na zbytku usilovně pracujeme. V takovém procesu se vždy najde několik nespokojených partnerů, jak z řad pojištěnců, tak i poskytovatelů zdravotní péče.

Ohodnoťte tento článek!