Gedeon Richter společně s Nadací Charty 77 podporuje studenty a mladé lékaře

Slavnostní předání symbolického šeku s příspěvkem na letošní rok. Zleva Tomáš Kótka, marketingový ředitel společnosti, paní Božena Jirků a Prof. Cyril Höschl.

Nadační fond Gedeon Richter 60 věnuje Nadaci Charty 77 během pěti let 300 000 korun na podporu stáží studentů psychiatrie a lékařů do 40 let na předních evropských pracovištích.

„Výročí našeho vstupu na český trh jsme rádi oslavili i formou aktivní podpory vzdělávání lékařů a studentů se specializací v oboru psychiatrie. Máme velký respekt k práci Nadace Charty 77 a i díky její podpoře zakládáme Nadační fond Gedeon Richter 60,“ komentoval PharmDr. František Gyürüsi, výkonný ředitel Gedeon Richter Marketing ČR, vznik fondu u příležitosti 60 let působení firmy u nás.

Inovativní maďarská farmaceutická firma má dominantní postavení v oblasti péče o zdraví ženy. Každá pátá uživatelka hormonální antikoncepce v ČR již někdy vyzkoušela její léčivé přípravky, velmi známé jsou její „pohotovostní pilulky“. Společnost se věnuje také neurologii, psychiatrii, kardiologii nebo léčbě bolesti. Jako první farmaceutické firmě z východní Evropy se jí podařilo zaregistrovat originální antipsychotický lék v USA. Tento preparát na léčbu schizofrenie a bipolární poruchy by již brzy mohl být dostupný také na českém trhu.

Právě působení v oblasti neurologie a psychiatrie je v pozadí zájmu firmy o stipendijní program Nadace Charty 77, který podporuje mladé lékaře a studenty se zaměřením na psychiatrii na jejich stážích v Evropské unii. „Je výborné, že máme pro příštích pět let renomovaného partnera, který chce pomáhat mladým lékařům. Pro celou společnost je důležité, aby co nejvíce z nich mělo zkušenost ze spolupráce se zahraničními odborníky,“ uvedla Božena Jirků, ředitelka Nadace Charty 77.

Maximální výše poskytnutého stipendia na jednoho žadatele bude 30 tisíc korun za rok. Do výběrového řízení se mohou přihlásit vysokoškolští studenti lékařských fakult a pracovníci všech psychiatrických oborů mladší 40 let. O vítězích rozhodne čtyřčlenný výbor, do kterého mimo zástupců Nadace Charty 77 a Richter Gedeon zasedne jako odborný garant ředitel Národního ústavu duševního zdraví, Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych: „Jak vědeckým, tak klinickým pracovníkům a studentům se nabízí další příležitost k naplnění jejich profesních cílů. Naše motivace je jediná – posunout ty talentované a motivované vpřed. Těším se na jejich žádosti.“

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!