Generické firmy mají přísný Etický kodex a podporují transparentní spolupráci

léky

V médiích se objevila zpráva, že výrobci generických léků nemají svůj Etický kodex, ani nejsou sdruženi v mezinárodní asociaci. Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) chce proto připomenout, že v polovině roku 2015 svůj kodex opětovně zpřísnila, v mnoha oblastech nad rámec zákonných předpisů ČR a požadavků Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČAFF

Zároveň je členem Evropské asociace generických léčiv a biosimilars. ČAFF důrazně odsuzuje korupční jednání a bedlivě bude sledovat výsledky probíhajícího policejního vyšetřování.

„Je naprosto neakceptovatelné, aby docházelo k uplácení lékařů,“ říká výkonný ředitel ČAFF Martin Mátl. „I proto náš Etický kodex, který jsme v polovině tohoto roku zpřísnili nad rámec zákonných povinností, umožňuje Etické komisi uložit až milionovou pokutu členovi, který by kodex porušil.“

Etický kodex ČAFF zpřísnil například podmínky pro práci zástupců farmaceutických firem. ČAFF se rozhodla zavést povinnou Certifikaci pro každého, kdo přichází do kontaktu se zdravotnickým odborníkem. Cílem certifikace je zvýšení úrovně odborných znalostí a znalostí z oblasti etiky a práva pracovníků farmaceutických firem. Etický kodex má ČAFF od svého založení před 15 lety, odkdy funguje jako efektivní systém samoregulace členů asociace.

Členové ČAFF ostatně také začali podporovat transparentní spolupráci. „Zveřejňování spolupráce mezi lékaři a farmaceutickými firmami považujeme za přínosné a chvályhodné,“ říká výkonný ředitel ČAFF Martin Mátl. „Jedná se navíc o celoevropský trend, ke kterému se od příštího roku přidá i Evropská asociace generických léčiv.“

Česká asociace farmaceutických firem je členem Evropské asociace generických léčiv a biosimilars a ve svém Etickém kodexu reguluje jednání farmaceutických výrobců v široké škále jejich činnosti. Definuje odpovědnost, informace o přípravcích, propagační materiály, ale také činnost obchodních zástupců, výstavy, sponzorování kongresů a pořádání firemních seminářů, či granty.

Etický kodex také upravuje vztahy se zdravotnickými odborníky, způsob komunikace s veřejností, obchodní vztahy s partnery, nebo poskytování slev. Etický kodex je k nalezení na webu ČAFF: http://www.aff.cz/eticky-kodex

Ohodnoťte tento článek!