Gynekologové: návrh přináší velká rizika

Titulní obrázek

Návrh nové kategorie léčiv bez předpisu s omezením vyvolala u lékařské veřejnosti výrazné reakce. Další lékařskou skupinou, která má k návrhu vážné výhrady, je České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. „Pacientům přináší značná zdravotní rizika, pozitiva žádná. K realizaci návrhu zcela absentují medicínské argumenty. Má-li být důvodem tohoto opatření zvýšení obratu výrobců léčiv, bylo by vhodné to jasně deklarovat,“ píší zástupci společnosti v prohlášení…

Stanovisko České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP k návrhu SÚKL

Léčivé přípravky vydávané bez lékařského předpisu s omezením – uvedení nové kategorie do praxe. Návrh lze stručně charakterizovat:

Pacientům přináší značná zdravotní rizika, pozitiva žádná.


K realizaci návrhu zcela absentují medicínské argumenty. Má-li být důvodem tohoto opatření zvýšení obratu výrobců léčiv, bylo by vhodné to jasně deklarovat.

K otázkám, kteří autoři textu pokládají:

Jak z hlediska klinické praxe hodnotíte, že pacienti s chronickým onemocněním si budou moci vyzvednout svůj lék v lékárně, aniž by pokaždé museli navštívit ošetřujícího lékaře?

Odpověď: Negativně. Pokud to pacientův zdravotní stav dovolí, je již nyní možná preskripce pomocí opakovaného receptu na delší dobu. Lékárník nemá údaje z lékařské dokumentace pacienta, nemůže vědět, kdy ošetřující lékař plánuje konkrétní vyšetření. Datum vydání posledního receptu neříká nic o tom, zda proběhlo klinické vyšetření, o jeho rozsahu a výsledcích.

Souhlasíte s tzv. „Pozitivním seznamem“ a s návrhy omezení výdeje?

Odpověď: Nesouhlasíme. O jasně negativním stanovisku k vydávání hormonální kontracepce bez předpisu jsme informovali již opakovaně. „Pozitivní seznam“ by měl být výrazně redukován a měly by do něj být zařazeny skupiny či konkrétní preparáty, k nimž nebudou mít negativní stanovisko odborné společnosti a další rozhodující zástupci lékařské veřejnosti.

Navrhujete rozšíření „Pozitivního seznamu“ o další léčivé látky /ATC skupiny?

Odpověď: Ne.

Domníváte se, že u stabilizovaného pacienta se zavedenou účinnou léčbou je frekvence navržených kontrol u ošetřujícího lékaře (viz „omezení výdej“) dostačující k odhalení případných komplikací a/nebo nutnosti změnit léčbu?

Odpověď: Ne

Frekvence kontrol pacientů je ryze individuální, nelze zevšeobecňovat.

Domníváte se, že lékárník je schopen spolehlivě rozpoznat stavy, kdy pacientovi lék nevydá a odešle jej k ošetřujícímu lékaři?

Odpověď: Není.

Nemá k tomu potřebnou kvalifikaci. Změření krevního tlaku nenahradí kontakt s lékařem. Kladení dotazů na zdravotní stav (zejména na gynekologickou problematiku) v prostředí, kde naslouchá celá řada dalších osob, je v rozporu s právy pacientů.

Doporučení:

Pokud by předkladatelé návrhu byli vedeni cílem zvýšit komfort pacientů bez zvýšení zdravotního rizika, doporučujeme v co největší míře umožnit výdej léčiv v lékařských ordinacích. Příklady z členských zemí EU i mimo ni se nabízejí.

www.Zdravi.Euro.cz

Gynekologové: návrh přináší velká rizika
Ohodnoťte tento článek!