Hála: Je nesmysl nařídit všem domovům, aby najely na experiment

Velký ohlas u ústecké veřejnosti a ředitelů seniorských zařízení v okresu vzbudil záměr oddělit stálou zdravotní péči od domovů důchodců…

Ústí nad Labem – které by na tyto služby najímaly externí privátní dodavatele.

Pokud radní města podpoří Jelínkův připravovaný návrh, stane se ústecký okres zřejmě prvním v ČR, který se vydá touto cestou. Myslí si to ředitel Domova penzionu pro důchodce a domova důchodců v Krásném Březně Václav Hála.

„Neznám žádný jiný okres v republice, kde by tato novinka byla už odzkoušena. Není mi proto jasné, proč máme být právě my v této citlivé oblasti průkopníky,“

nerozumí Hála iniciativě náměstka. Ředitel se totiž obává, že mu bude direktivně zřizovatelem DD v okrese, jímž je město, nařízeno, aby propustil vlastní zdravotní personál a přešel na externí služby privátních zdravotnických zařízení.

„Je nesmysl nařídit všem domovům, aby najely na neodzkoušený návrh v praxi,“ řekl Hála, který striktně novinku neodmítá.

Požaduje však, aby byla nejprve vyzkoušena pokusně na jednom z ústeckých DD.

„Podporoval jsem myšlenku ředitelky DD ve Velkém Březně, která městu navrhla, aby se tento experiment po určitou dobu vyzkoušel u ní. Například rok by jistě ověřil kvalitu poskytované externí zdravotní péče a její financování. Teprve pak, kdyby se experiment osvědčil, by se měl podobný materiál předložit radě města,“ domnívá se Hála, který je zatím zastáncem poskytování vlastní zdravotní péče v DD.

„I když budou externisté věnovat našim klientům takovou péči jako my, tak kvůli dojíždění budou dražší. Navíc provedou zdravotní úkon a odjedou, jenže s klienty je nutná i téměř nepřetržitá konzultace,“ dodal Hála.

Ředitelka DD ve Velkém Březně Yvona Linhartová je přesvědčena, že stálá zdravotní péče v seniorských zařízeních nemá zákonné opodstatnění.

„V ČR to není legislativně podchyceno. Ministerstva zdravotnictví i práce a sociálních věcí potvrdila, že žádný zákon ani vyhláška neříkají, že by měli být poskytovatelé zdravotní péče zaměstnanci DD. Navíc naši klienti by měli mít podle zákona možnost vybrat si poskytovatele zdravotní péče a to v současné době v domovech nemají,“ namítla Linhartová, která odmítá, že by se externí péčí zhoršila kvalita poskytovaných služeb.

Velké Březno bylo podle Linhartové jako první z ústeckých seniorských zařízení připraveno už na jaře letošního roku najet na experiment se zdravotními externisty. Proto i její DD snížil o dvě třetiny stav stálého zdravotního personálu.

„Zatím jsme se sice s městem, které je i garantem DD, nedomluvili na postupu, ale první kroky jsme už udělali. Počet poskytovatelů péče byl zachován, ovšem počet středního zdravotního personálu byl snížen z původních 20 na sedm osob,“

uvedla ředitelka, která nalezla ještě jeden důvod, proč by DD neměly zaměstnávat vlastní zdravotníky.

„Podle zákoníku práce by si měli zvyšovat během pracovního cyklu svou kvalifikaci, k čemuž u nás nedochází, protože jsme sociálním a nikoli zdravotním zařízením,“ uvedla Linhartová, která doufá, že Velké Březno dostane od města požehnání na zajištění externích zdravotních služeb v příštím roce.

Z pěti DD a dvou dalších seniorských penzionů na Ústecku sympatizují s externími dodavateli zdravotní péče vedle DD ve Velkém Březně ještě DD na Doběticích a DD Severní Terasa.

VÁCLAV GROULÍK, Ústecký deník, 3.11.2001

Ohodnoťte tento článek!