Havlíčkobrodská nemocnice a charita pečují o 80 postižených dětí

„Projekt vznikl před třemi lety na základě grantu EU. Ojedinělý je v propojení péče zdravotnického zařízení a neziskové organizace,“ říká lékařka a autorka projektu Magdalena Weberová…

Na osm desítek rodin s postiženými dětmi se zapojilo do ojedinělého projektu havlíčkobrodské nemocnice a oblastní charity. Odborníci jim poskytují v nemocnici, doma i ve Středisku komplexní rané péče služby od okamžiku zjištění rizika postižení dítěte až do doby jeho začlenění do kolektivního zařízení.

„Projekt vznikl před třemi lety na základě grantu EU. Ojedinělý je v propojení péče zdravotnického zařízení a neziskové organizace,“ uvedla lékařka a autorka projektu Magdalena Weberová.

Zdravotnické zařízení poskytuje péči novorozencům pod 2,5 kilogramu a nad 32. týden věku v rámci zatím jediného perinatologického centra II. typu v kraji Vysočina.

Charita poskytuje péči dětem do pěti až sedmi let, nebo do doby jeho integrace do kolektivu. Rodinám pomáhá v domácím prostředí a bezplatně.

„Jejím cílem je, aby se matka a celá rodina naučily s handicapovaným dítětem, nebo s tím, které má možnost obtížného vývoje, pracovat v co nejranějším věku. V takovém případě dokáže obejít a dorovnat své handicapy,“ vysvětlila.

Péče je poskytována individuálně na základě doporučení a vyšetření psychologem a poskytují ji speciální pedagogové, logoped, pediatr a další odborníci, a to podle požadavků rodiny.

V rámci péče jsou poskytovány i rehabilitační a kompenzační pomůcky a hračky, pro dané vývojové stádium dítěte.

Středisko rané péče charity poskytuje služby v okruhu 80 kilometrů kolem Havlíčkova Brodu, tedy z celkem osmi okresů.

„Projekt funguje tři roky, ale už jsme předávaly děti do speciálních programů školní a předškolní výchovy,“ podotkla Weberová.

„Pomáhají nám hlavně psychicky: můžeme si popovídat a nejsme na to sami. Chodíme také na rehabilitaci k neurologovi, děláme pokroky,“ řekla jedna z klientek centra. Její dvouapůlletá dcera je po mozkové obrně. „Zlepšilo se třeba držení hlavičky, lépe s námi komunikuje, navazuje s námi sociální kontakty – pohladí a dává najevo své pocity,“ vysvětlila přínos centra.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!