Heger bude informovat vládu o nápravě chyb zjištěných ve VZP

dokumenty, kontrola, audit, papíry

Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) bude ve středu informovat vládu o nápravných opatřeních, jež přijala Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) k odstranění nedostatků zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ). Kontroloři vytkli VZP, že provoz elektronických zdravotních knížek hradila ze základního fondu, který je na úhradu péče. Vytkl jí vymáhání pohledávek s časovým odstupem, což snížilo úspěšnost.

Podle zprávy, kterou má ČTK k dispozici, bylo přijato 20 nápravných opatření, z nich devět VZP splnila, devět plní průběžně a ke dvěma poskytla písemné vyjádření.

NKÚ v roce 2009 kontroloval hospodaření s pojistným vybraným za roky 2007, 2008 a 2009. Nezjistil, že by VZP vydávala prostředky neúčelně či v rozporu se zákonem, ale vytkl jí, že neúčtovala odpisy pohledávek ve výši téměř 118 milionů korun v období, se kterým věcně a časově souvisely.

NKÚ rovněž VZP vytkl, že náklady na projekt elektronických zdravotních knížek za rok 2008 ve výši téměř 92 milionů korun uhradila ze základního fondu včetně poměrné části přeúčtované zálohy ve výši 25 milionů z provozního fondu v roce 2007.

Podle zprávy pro vládu již VZP peníze do základního fondu vrátila. Použití peněz vysvětlila tím, že podle vyhlášky jdou peníze na léčbu a vedení zdravotnické dokumentace ze základního fondu. Elektronickou knížku považuje za formu zdravotnické dokumentace. NKÚ ale byl jiného názoru.

VZP nepopírá zjištění NKÚ, že uzavírané smlouvy se zdravotnickými zařízeními se neřídily vždy platnou vyhláškou o rámcových smlouvách, přiznává i opožděné uzavírání smluv.

VZP zpracovala k nápravě příkaz ředitele, účinnosti nabyl rozesláním pobočkám 4. února 2011. Řediteli a vedoucím zaměstnancům uložil seznámit s ním i s výsledky kontroly do 28. února 2011 přímé podřízené i jednotlivé útvary, do 30. června 2011 aktualizovat interní předpisy a podat pak zprávu o plnění. Odbor interních auditorů a kontroly se bude zaměřovat na nedostatky zjištěné NKÚ v rámci pravidelných kontrol i v dalších letech.

Ohodnoťte tento článek!