Heger chystá zákon, který umožní připojistit se na nadstandard

Na lepší oční čočky, lehčí sádru, hotelové služby a na péči, kterou veřejné pojištění hradí částečně, nebo vůbec, se lidé budou moci připojistit. Počítá s tím věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách, který ministerstvo zdravotnictví dalo vládě.

Pojistky budou nabízet dceřiné společnosti, které si založí zdravotní pojišťovny, a komerční pojišťovny, řekl ČTK náměstek ministra Martin Plíšek. Zákon by měl platit nejpozději od ledna 2014.

„Bude umožněno pojištěnci uzavřít s dceřinou společností zdravotní připojištění na péči částečně hrazenou, na ekonomicky náročnější variantu, na hotelové služby a na další činnosti poskytované v souvislosti se zdravotní péčí, a také na péči nehrazenou z pojištění, třeba stomatologické výkony,“ upřesnil.

Připojištění podle náměstka umožní lidem přístup k nadstandardu i péči nehrazené z pojištění bez přímých finančních nákladů, které by mohly být pro sociálně slabší neúnosné. Pojistka sníží riziko, že by si pacient kvůli nedostatku hotových peněz nemohl koupit lepší péči, když ji bude potřebovat, shrnul náměstek.

Česko patří k zemím s nejnižším podílem soukromých výdajů na zdravotnictví. Podle tabulek Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) za rok 2009 mělo menší spoluúčast pacientů než Česko s 16,6 procenta jen Dánsko s 15,5 procenta. Spoluúčast pacientů by podle vládního prohlášení měla do roku 2014 stoupnout o pět procent, tedy na 22 procent.

Věcný záměr zákona také vymezuje, že zdravotní pojišťovna může poskytovat jen veřejné zdravotní pojištění a nesmí být poskytovatelem zdravotních služeb, tedy nesmí zřizovat a provozovat nemocnice a další zdravotnická zařízení. Může založit dceřinou společnost, která bude poskytovat nejen zdravotní připojištění, ale také komerční pojištění bez omezení výběru pojistníků a provozovaných odvětví. Poskytování tohoto typu pojištění bude umožněno také komerčním pojišťovnám.

Povolení bude udělovat Česká národní banka, ministerstvo zdravotnictví bude kontrolovat, zda zdravotní pojišťovna při zřizování dceřiné společnosti a uzavírání obchodních vztahů s ní respektuje zákon.

Norma také stanoví rozdělení zisku vytvořeného dceřinou společností mezi základní fond, z něhož se hradí zdravotní péče, a provozní fond příslušné zdravotní pojišťovny.

Ohodnoťte tento článek!