Heger revidoval seznam výkonů, chce zefektivnit zdravotnictví

Leoš Heger

Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) dnes představil výsledky první celkové revize seznamu zdravotních výkonů. Podle tohoto seznamu vykazují lékaři péči o pacienty a zdravotní pojišťovny jim podle něj platí. Ministr novinářům řekl, že úpravy seznamu jsou dalším krokem k zefektivnění zdravotnictví.

Jde o výsledek několikaměsíční práce, kdy se ze seznamu vyřadily dlouhodobě nepoužívané výkony, sjednotily se kalkulované položky a zjednodušila se struktura výkonů.

„Poprvé od vydání Seznamu zdravotních výkonů v roce 1992 jsme udělali komplexní revizi přímo kalkulovaných položek napříč odbornostmi, což vytváří základ pro nové efektivní používání reálného seznamu zdravotních výkonů při úhradě poskytnuté zdravotní péče,“ řekl ministr.

Při revizi seznamu se upravují ceny diagnostických a terapeutických postupů, aby odpovídaly realitě a zjednodušila se struktura seznamu.

Seznam vznikl před dvěma desítkami let, ohodnocení výkonů určitým počtem bodů tehdy navrhly odborné lékařské společnosti. V řadě případů hodnocení nadsadily, naproti tomu jinde je hodnocení nižší. Revize je prvním krokem ke srovnání neoprávněných rozdílů.

Nadhodnoceny byly například služby laboratoří, patologie či rentgenologie, naopak výrazně nižší ohodnocení měla následná péče, což znevýhodnilo LDN. Ministr to chce napravit.

Před zahájením prací na seznamu výkonů v něm bylo celkem 3700 kódů výkonů, zhruba 5000 různých druhů zdravotnického materiálu a léků započítávaných do kalkulací, přičemž 80 procent z nich bylo opatřeno neplatnými kódy.

Naopak kódy byly označeny i položky, které nejsou ani léky ani materiál ani zdravotnické prostředky, například disketa. Stejné položky ve výkonech byly opatřeny různými kódy, popsal problémy dosavadního seznamu ekonomický náměstek Petr Nosek.

Cílem je odstranění systémových nespravedlností, jako je chybná struktura některých výkonů, neodpovídající časy výkonů, neopodstatněné náklady či chybějící valorizace. Výpočet zohlední navyšování mezd i režijní náklady.

Postupně se budou definovat výkony, ke kterým je ekonomicky náročnější varianta. Seznam výkonů se stane prvním podkladem pro definování úhradových standardů. Cílem je nejen vytvoření reálných cen výkonů hrazených z peněz veřejného zdravotního pojištění, ale i otevření možnosti definovat ceny a podmínky úhrad pojištěnce za nadstandardní situace. Návrh nového seznamu má být hotový na podzim, platit by měl od roku 2012.

Heger revidoval seznam výkonů, chce zefektivnit zdravotnictví
Ohodnoťte tento článek!