Heger se začíná zabývat cenou lidského života

Leoš Heger

O způsobu léčby pacienta nebude v blízké budoucnosti rozhodovat pouze lékař a aktuální možnosti medicíny, ke slovu se dostane také stát. Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP09) chce začít poměřovat přínos a náklady nových léčebných postupů. „Vůbec poprvé se zde stanoví něco jako cena lidského života,“ píší dnešní Hospodářské noviny.

To, zda je přínos použitého léčebného postupu úměrný vynaloženým nákladům, bude posuzovat komise, již k tomuto účelu Leoš Heger sestavil a která by svou činnost měla započít v únoru, píší HN.

Nejdřív klouby a přístroje, potom léky

Podle poradce ministra zdravotnictví Pavla Vepřeka je třeba vybírat to, co je prokazatelně účinné, a také to, co přináší pacientům největší užitek při přiměřených nákladech. „Žádný stát nemůže platit všechno, co medicína přináší,“ řekl HN Vepřek.

„Nejprve to budeme zkoušet v pilotním provozu. Na několika konkrétních příkladech musíme doladit metodiku, od příštího roku by to už ale mělo mít oporu i v zákoně,“ sdělil listu poradce ministra.

Realizace bude probíhat tak, že nové přístroje či kloubní endoprotézy nejdříve posoudí skupina expertů a poté se určí, zda na ně stát má, či ne.

Podle listu by se mělo jednat o dvoustupňový proces, ve kterém by měli mít své hlasovací právo zástupci státu, zdravotních pojišťoven, lékařů, ale i veřejnosti. Svůj hlas by měl mít i ochránce veřejných práv.

V případě léků se prý s obdobným postupem počítá od příštího roku.

Rok kvalitního života za milión

„Cena lidského života“ by se podle deníku měla odvíjet od výše DPH, což je úvaha vycházející ze závěrů Světové zdravotnické organizace, podle níž se nová zdravotnická technologie vyplatí jen v případě, že náklady nepřekročí trojnásobek HDP na obyvatele.

V České republice tato suma představuje 1 092 900 korun. Vše, co tuto sumupřesáhne, nebude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění – jedná se o maximální cenu, která je ještě únosná, aby léčba přinesla rok kvalitního života (QALY) navíc, uvedly dnešní HN.

Ohodnoťte tento článek!