Heger: V případě nedohody s lékaři žádám občany o toleranci a solidaritu

Leoš Heger

Experti na krizové řízení říkají, že v některých zemích jsou seznamy služeb, které jsou povinně státem zajišťované a jsou pod takovými zákony, aby k něčemu takovému, k čemu dochází nyní u nás, dojít nemohlo.

V poslední době slyšíme z řad lékařů, že pokud nedojde k dohodě, nebude možné poskytovat ani akutní péči.

Ano, ze strany protestujících lékařů se taková informace šíří. My děláme vše pro to, aby akutní péče byla zajištěna a obyvatelé, ať jsou pojištěnci našich pojišťoven, nebo nejsou, měli péči dostupnou. Že to bude provázeno různými nepříjemnosti pro pacienta, je docela jasné. Systém bude pro pacienta méně přívětivý a já se za to předem omlouvám. Rád bych požádal všechny občany ČR, aby v případě, že se protest lékařů nepodaří zlomit a nastane ta neobvyklá situace, aby byly tolerantní. O tuto toleranci je prosím.

K čemu mají být tolerantní?

K té nepohodě, která při poskytování péče může vzniknout. Náš zdravotní systém je založen na solidaritě, na tom stojí celá evropská kultura. Za normální situace se tato solidarita realizuje ve formě finanční, kdy lidé movitější platí více do systému zdravotního pojištění a ti chudší platí méně. Ale ta solidarita se realizuje i v situaci, jaká je nyní. Akutnější případy musí mít přednost. Pacienti, kteří jsou k zákroku objednáni již delší dobu, by měli mít trochu tolerance a vydržet.

Takže připouštíte, že plánované operace budou odsouvány.

Ano. Je to velmi pravděpodobné. Situace se ale liší nemocnice od nemocnice. Prosil bych pacienty, kteří jsou na plánované zákroky objednáni a tyto zákroky budou odsunuty, aby to brali jako výraz své solidarity a pomoci těm, kteří tu péči budou potřebovat akutně, protože jejich zdraví a život jsou ohroženy.

Je reálné nabídnout lékařům celé dvě miliardy, nebo ještě něco víc?

Rezervy, které jsou v systému jak aktuálně, tak do budoucna, reprezentují asi tak ty dvě miliardy, které jsme na vyšší platy zdravotníků přislíbili. Všechny změny v objemu péče, které nyní nastanou, budou muset být kompenzovány na úkor těch zdravotnických zařízení, která by byla nějakým způsobem výrazně oslabena. Týká se to objemu péče v celoročním pohledu. Nelze čekat, že ta krize, pokud k ní vůbec dojde, by trvala déle než několik týdnů.

Stále jednáte s nespokojenými lékaři a tento týden byl doslova maratón schůzek. Kdy to skončí?

Situace je stále velmi výbušná. Připravit se – v případě, že ke krizi skutečně dojde – nějakou dobu trvá. Změna by totiž byla obrovská. Tento stát ve svém krizovém řízení je zvyklý například na povodně nebo lokální problémy typu výpadků sítí, ale na takovouto krizi, jaká by mohla nastat ve zdravotnickém systému, nikdo naučené postupy nemá. Proto potřebujeme všechny alternativy prodiskutovat a to jsme udělali tento týden. Pokud by další debaty s Lékařským odborovým klubem neměly vést k nějaké dohodě, tak na konci příštího týdne už budeme muset krizová opatření aktivizovat. V posledním únorovém týdnu už by lidé, kteří budou krizový chod zajišťovat, museli být na svých místech a mít své jasné úkoly.

Znovu opakuji: do kdy chcete mít jednání uzavřena?

Do konce příštího týdne se musí rozhodnout, zda dohoda s lékaři bude nebo ne. Zda zůstanou na pracovištích nebo ne.

Neobáváte se, že řešení této krize ve zdravotnictví bude precedens a může spustit lavinu nespokojenosti v jiných oborech? Policistům, hasičům se škrtají tarifní platy, ale ti také chtějí víc peněz nebo alespoň to, co měli.

Experti na krizové řízení říkají, že v některých zemích jsou seznamy služeb, které jsou povinně státem zajišťované a jsou pod takovými zákony, aby k něčemu takovému, k čemu dochází nyní u nás, dojít nemohlo. U policistů je to řešeno služebním zákonem. Nemohou udělat to, co lékaři, jakýsi kartel, který donutí celou zemi k tomu, aby se chovala velmi nestandardně. Je otázkou, jestli by nemělo u některých profesí, které jsou opravdu klíčové, k něčemu podobnému dojít. Zda například v energetice, v komunikacích, v některých základních zásobovacích záležitostech, jako jsou pohonné hmoty, by určité podniky a jejich zaměstnanci neměli být ve speciálním režimu ošetřeném zákonem. Víte, stát je povinován poskytovat zdravotní péči a vytvořit pro ni prostor. Ale pokud dojde k takové situaci, jaká je nyní, nemá dost silné nástroje k jejímu řešení. Chci ujistit občany, že situaci ve zdravotnictví bereme velmi vážně a stále usilujeme o dohodu s protestujícími lékaři. Jsme však připraveni i na situaci, že k tomu nedojde. Akutní služby budou posíleny a péče vždy zajištěna.

Ohodnoťte tento článek!