Heger vypsal letošní Cenu Makropulos za péči o seniory

Leoš Heger

Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) vypsal udělení Ceny Makropulos za letošní rok. Dá ji při příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který se slaví 1. října.

Cena je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě přidaných let.

„Ministerstvo zdravotnictví chce touto cenou podpořit rozvoj nových zdravotně sociálních služeb pro seniory a současně pomáhat měnit stereotypy v přístupu ke stáří,“ uvádí se na webu ministerstva. Návrhy lze zasílat do 30. srpna na odbor zdravotně sociálních služeb ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2.

První Cenu Makropulos získalo v roce 2005 sdružení Život 90 za projekt tísňové péče Areion. Loni převzala ocenění Chrudim za činnost svého Centra sociálních služeb.

Cena Makropulos má ohodnotit mimořádné, v praxi osvědčené projekty, které řeší zdravotní a zdravotně sociální služby pro seniory v Česku. Může ji získat obec, jednotlivec či nestátní nezisková organizace. Cena není určena pro fyzické osoby.

Písemné návrhy na udělení ceny mohou podat fyzické a právnické osoby. Pokud je navrhovatelem fyzická osoba, musí návrh obsahovat jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu navrhovatele, pokud je navrhovatelem právnická osoba, musí návrh obsahovat její název a sídlo. Dále musí nominace obsahovat název právnické osoby, která uskutečňuje projekt navržený k ocenění, adresu místa projektu a zdůvodnění návrhu.

Ohodnoťte tento článek!