Hegerův plán proti korupci má ušetřit miliardy

peníze, euro

Ministerstvo zdravotnictví spustilo protikorupční strategii, která má přispět ke zprůhlednění toku peněz v resortu. Ministr Leoš Heger stanovil pravidla a platí okamžitě.

Není divu. Lékaři po tom volali dlouhá léta. Podle Transparency International korupce odebere zdravotnictví ročně přes 27 miliard korun, a to je zhruba 10 % peněz, které do zdravotnictví jdou. Přitom na vyšší platy lékařů jsou zapotřebí zhruba tři miliardy ročně. Kdyby se odstranila korupce, hravě by se daly zvýšit platy nejen lékařům na částky, které požadují, ale všem pracovníkům ve zdravotnictví.

„Protikorupční strategie stanovuje jasná a přesná pravidla pro zadávání veřejných zakázek na ministerstvu i v přímo řízených organizacích, pro sponzorování a obchodně závazkové vztahy. Zavádí také registr referenčních cen a významně omezuje kongresovou turistiku lékařů,“ řekl Právu ministr.

Podle legislativního náměstka Martina Plíška se nově bude u každé zakázky zvažovat potřebnost a výhodnost, bude to u stavebních prací, léků, přístrojů, zdravotnického materiálu a služeb pro nemocnice.

Kubek: Lepší něco než nic

Prezident lékařské komory Milan Kubek ministerskou protikorupční strategii komentoval slovy: „Je to lepší něco než nic.“

„Léta tvrdíme, že nejzávažnější korupce je v neprůhledném rozhodování o investicích. Stavební zakázky jsou předražené, přístroje také a často o několik miliónů, podobně i zdravotnický materiál,“ tvrdí Kubek. Dodává, že zvláštní kapitolou je populární tzv. outsourcing, který často neznamená nic jiného, než že nemocnice draze nakupují služby, které by si mohly efektivněji zajišťovat samy. „Nemocnice však ekonomicky ruinuje i privatizace lukrativních provozů, jakými jsou dialýzy, laboratoře, rentgeny či angiolinky. Soukromý vlastník tak bohatne na úkor nemocnice, která se pak propadá do dluhů,“ tvrdí Kubek.

„Kdybychom odstranili korupci nebo ji alespoň výrazně omezili, nemuselo by být takové handrkování o vyšší platy lékařů a všech zdravotníků,“ říká Kubek.

Výzkum: láhve i 50 000 Kč

Výzkum společnosti Transparency International mj. ukázal, že třetina lidí v posledních letech alespoň jednou dala úplatek ve zdravotnictví. V naprosté většině šlo o banální dárky nepatrné hodnoty, neovlivňující podobu péče, lidé ale upozornili i na případy, kdy poskytnutá částka přesáhla 50 000 korun.

Kubek ale tvrdí, že v korupci ve zdravotnictví ona flaška pro doktora je bezvýznamná. Ta hlavní korupce se odehrává právě v nákupu služeb a přístrojů. „Tam lítají stovky miliónů korun. Ale kde není žalobce, není ani soudce,“ tvrdí Kubek.

Konec cest lékařů za peníze firem

Heger rázně utíná i cesty lékařů na různé kongresy za peníze farmaceutických firem.
„To je nepřípustné,“ soudí Heger. Tyto cesty už podle ministra nabyly takového rozsahu, že možná to je dost velká příčina, proč se ve zdravotnictví nakupují některé věci třeba o 20 % dráž. „Řetězec vztahů lékařů a firem je proto třeba radikálně přerušit,“ soudí ministr.

Ministerstvo připravilo i podstatně větší sankce pro farmaceutické firmy a lékaře za to, jestliže dealer firmy přesvědčí lékaře a ten bude předepisovat pouze jejich vybrané léky. Až dosud byla sankce pro firmu v řádu statisíců, maximálně tři milióny. Nově se navrhuje sankce až 10 miliónů korun, pokud k takovému prohřešku došlo opakovaně.

Podle Plíška státem přímo řízené nemocnice tvoří jen malou část ze všech zdravotnických zařízení. Za hospodaření významného počtu zařízení jsou zodpovědné kraje a města.

„Protikorupční strategie ministerstva zdravotnictví přinese mnohem větší úspěchy a úspory, pokud inspiruje k podobným krokům i další zřizovatele nemocnic,“ soudí Plíšek.

Totéž si myslí i lékařská komora a další organizace. Podle nich je protikorupční strategie jeden kamínek do mozaiky ozdravění českého zdravotnictví.

Ohodnoťte tento článek!