Hejtman a ministryně rozjeli mediální souboj

Mezi hejtmanem Plzeňského kraje Petrem Zimmermannem a ministryní zdravotnictví Miladou Emmerovou probíhá písemná rozepře kvůli systému fungování okresních nemocnic. Zimmermann osočil Emmerovou z toho, že tvrdí nepravdu a bezdůvodně straší občany, ministryně mu to nyní vrací: „Pane hejtmane, nesnažte se ukolébat lidi!“

Hejtman hájí fungování okresních nemocnic jako obchodních společností.

Plzeňský kraj zadlužené nemocnice transformoval z příspěvkových organizací na konci loňského roku. Zimmermann se opírá o dobré hospodářské výsledky a ekonomický růst.

„Přitom žádná nemocnice ani oddělení nezanikly, zdravotní péče zůstala zachována v původním rozsahu. Ale sociální demokracie straší lidi tvrzením, že obchodní společnosti si budou vybírat jen ,lukrativní pacienty`, zaniknou nevýdělečné obory, nebudou ošetřovat chudé a staré – nemocnice budou tunelovány,“ píše hejtman mimo jiné v dopise ministryni.

Podle Emmerové je však jeho pohled příliš idylický. „Nemocnice, a. s., či spol. s r. o. musejí, mají-li jimi zůstat, vytvářet zisk. Zisk vytváří z peněz, které si všichni občané platí na své zdravotní pojištění. Netajím se obavami, že nemocnice, která bude zároveň obchodem, se může začít věnovat finančně zajímavým oborům na úkor méně ekonomicky výhodné běžné péče. A netajím se ani tím, že dávám přednost zdravotnickým zařízením na bázi neziskových organizací. Fungují velice dobře, například v Německu, Rakousku, ale i jinde,“ odpovídá ministryně hejtmanovi.

Emmerová a Zimmermann hájí ideály stran z opačných pólů politického spektra. „Rozumím názoru pravicového politika Petra Zimmermanna, a protože se známe, vím, že on rozumí názoru mému, názoru, který je naopak levicový,“ uznává Emmerová.

Jen těžko se mohou shodnout, ale zároveň si navrhují spolupráci při hledání kompromisů. Přitom oba výměnu názorů prezentují v médiích jen několik týdnů před volbami do krajských zastupitelstev a do Senátu.

Hejtmanovi v nich půjde o obhájení postu, Emmerová bude usilovat o senátorské křeslo ve volebním okrsku zahrnujícím jižní Plzeňsko, část Klatovska a plzeňskou čtvrť Slovany.

Václav Kozák, Právo

Ohodnoťte tento článek!